Sårtilheling ved diabetes

Margrete Berdal Om forfatteren
Artikkel

Aminert β-1,3-D-glukan bedrer sårtilhelingen på en doserelatert måte i type 2-diabetiske mus.

Foto: Privat

Forekomsten av diabetes er økende. Tall fra Reseptregisteret tyder på en prevalens i Norge på 0,64 % og 2,4 % for henholdsvis type 1- og type 2-diabetes. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viste at 7,4 % av dem ≥ 20 år med kjent diabetes hadde hatt sår som ikke grodde i løpet av tre uker. Intraktable sår er en fryktet komplikasjon til diabetes. I ikke-diabetiske sår fremmer makrofager sårtilhelingen gjennom utskilling av cytokiner og vekstfaktorer. I diabetiske sår er disse makrofagene svekket. Det er vist at aminert β-1,3-D-glukan stimulerer makrofagene. I mitt doktorarbeid ønsket jeg derfor å undersøke om aminert β-1,3-D-glukan fremmer sårtilheling ved diabetes.

Vi etablerte en sårmodell med type 2-diabetiske mus. Sårene ble påført aminert β-1,3-D-glukan, vekstfaktorer eller fysiologisk saltvann. Gruppene som fikk ≥ 5 doser aminert β-1,3-D-glukan eller vekstfaktorbehandling var ikke signifikant forskjellige når det gjaldt sårlukking. Begge intervensjonene viste 50 % bedre sårlukking sammenlignet med placebo 17 dager etter såretablering. Når det gjaldt gjennomsnittlig tid til fullstendig sårtilheling, var det ikke noen signifikant forskjell mellom noen av gruppene. Færre (< 5) doser av glukanet hadde ingen signifikant effekt på tilhelingen sammenlignet med placebo.

Vi undersøkte effekten av aminert β-1,3-D-glukan på sårtilheling i type 2-diabetiske mus. Effekten på sår hos mennesker med diabetes er foreløpig ikke utforsket.

Anbefalte artikler