Sårtilheling ved diabetes

Margrete Berdal Om forfatteren

Aminert β-1,3-D-glukan bedrer sårtilhelingen på en doserelatert måte i type 2-diabetiske mus.

Foto: Privat

Forekomsten av diabetes er økende. Tall fra Reseptregisteret tyder på en prevalens i Norge på 0,64 % og 2,4 % for henholdsvis type 1- og type 2-diabetes. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viste at 7,4 % av dem ≥ 20 år med kjent diabetes hadde hatt sår som ikke grodde i løpet av tre uker. Intraktable sår er en fryktet komplikasjon til diabetes. I ikke-diabetiske sår fremmer makrofager sårtilhelingen gjennom utskilling av cytokiner og vekstfaktorer. I diabetiske sår er disse makrofagene svekket. Det er vist at aminert β-1,3-D-glukan stimulerer makrofagene. I mitt doktorarbeid ønsket jeg derfor å undersøke om aminert β-1,3-D-glukan fremmer sårtilheling ved diabetes.

Vi etablerte en sårmodell med type 2-diabetiske mus. Sårene ble påført aminert β-1,3-D-glukan, vekstfaktorer eller fysiologisk saltvann. Gruppene som fikk ≥ 5 doser aminert β-1,3-D-glukan eller vekstfaktorbehandling var ikke signifikant forskjellige når det gjaldt sårlukking. Begge intervensjonene viste 50 % bedre sårlukking sammenlignet med placebo 17 dager etter såretablering. Når det gjaldt gjennomsnittlig tid til fullstendig sårtilheling, var det ikke noen signifikant forskjell mellom noen av gruppene. Færre (< 5) doser av glukanet hadde ingen signifikant effekt på tilhelingen sammenlignet med placebo.

Vi undersøkte effekten av aminert β-1,3-D-glukan på sårtilheling i type 2-diabetiske mus. Effekten på sår hos mennesker med diabetes er foreløpig ikke utforsket.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler