Øyet – et helsevindu

Dragana Drobnjak Nes Om forfatteren

Måling av netthinnens blodkar og synsnervens diameter tidlig i livet kan forutsi utvikling av øyesykdommer og systemisk sykdom senere.

Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo

Karforandringer som følge av systemiske sykdommer avspeiler seg i øyet og kan avleses på netthinnen ved hjelp av fundusfotografering. I mitt doktorgradsprosjekt undersøkte jeg om forandringer i netthinnens blodkardiameter, sammen med blodtrykk, kroppsmasseindeks, alder, kjønn, kolesterolnivå og familiær disposisjon for sykdom, kan forutsi utvikling av høyt blodtrykk, hjerneslag, hjerte- og karsykdom og diabetes mellitus. Mine undersøkelser var en del av en større observasjonsstudie der man har fulgt 970 mennesker i 15 år.

Det var en sammenheng mellom tynnere netthinnearterier og tykkere netthinnevener og risikofaktorer for hjerte- og karsykdom, men ingen sammenheng mellom netthinnens blodkardiameter og dødelighet. Hos deltagere med diabetes var det en sammenheng mellom netthinnens blodkardiameter og retinopati. Jeg undersøkte også arvelighet av papillkarakteristika i et utvalg av 55 par eneggede tvillinger og 50 par toeggede tvillinger og fant at 77 % av variasjonen av vertikal disk-diameter er arvelig, 70 % av variasjonen i vertikal kopp-diameter er arvelig og at 66 % av variasjonen i kopp/disk-diameter er arvelig.

I fremtiden vil vi kanskje allerede hos nyfødte kunne forutsi øyesykdommer, hjerte- karsykdommer og diabetes.

Disputas

Dragana Drobnjak Nes disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 29.8.2017. Tittelen på avhandlingen er Retinal Vessel Diameters in relation to Clinical Parameters, Cardiovascular Disease, Retinopathy and Mortality in a Population-Based Cohort of Adults and Heritability of Optic Disc Dimensions in Adult Twins.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler