Langtidsoverlevelse ved plasmacytomer og lymfomer i begrenset stadium

Dlawer Abdulla Barzenje Om forfatteren
Artikkel

Strålebehandling kurerer mange pasienter med indolente lymfomer og plasmacytomer. Ved mantelcellelymfom er kombinasjon av flere behandlingsmetoder ofte nødvendig for å oppnå langvarig sykdomsfri periode.

Foto: privat

I mitt doktorgradsprosjekt studerte jeg journaldata for pasienter behandlet for follikulært lymfom i stadium I–II (404 pasienter), mantelcellelymfom (42 pasienter), marginalsone lymfom (58 pasienter), solitært benplasmacytom (49 pasienter) og solitært ekstramedulært plasmacytom (28 pasienter) på OUS i perioden 1980–2013.

Mine resultater viser at strålebehandling er svært effektivt og kurerer mange pasienter, men at det ved mantelcellelymfom ofte er behov for å kombinere flere behandlingsmetoder for å oppnå langvarig sykdomsfri periode. Senere enn ti år etter diagnosen var sykdomsprogrediering svært sjelden for follikulært lymfom, og ingen av plasmacytompasientene utviklet myelomatose. Sammenlignet med normalbefolkningen hadde strålebehandlede pasienter med follikulært lymfom 66 % høyere risiko for å dø av annen kreft. For et utvalg av pasienter med follikulært lymfom kan observasjon uten behandling være et godt alternativ. Mens forventet levetid for ulike undergrupper var 4–9 år kortere enn normalbefolkningen, hadde pasienter med solitært ekstramedulært plasmacytom normal forventet levetid.

I fremtidige studier bør man undersøke risiko for å dø av annen kreft og andre seneffekter ved dagens moderne stråleteknikker og -doser.

Disputas

Dlawer Abdulla Barzenje disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 28.8.2017. Tittelen på avhandlingen er Stage I-II indolent non-Hodgkin’s lymphoma, mantle cell lymphoma and plasmacytoma; Long term outcome after radiotherapy

Anbefalte artikler