Immuncelledefekter ved vanlig variabel immunsvikt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overaktive B-celler og manglende interleukin-4-respons i T-celler kan føre til alvorlig vanlig variabel immunsvikt. Målinger av signalproteiner kan være nyttig for å evaluere prognosen.

  Foto: Privat
  Foto: Privat

  B-cellene til pasienter med vanlig variabel immunsvikt (common variable immunodeficiency, CVID) produserer ikke immunglobuliner. Dette gjør pasientene sårbare for infeksjoner. I tillegg får om lag to tredeler autoimmune manifestasjoner som kan ha betydning for prognosen.

  I mitt doktorarbeid undersøkte jeg om defekter i samspillet mellom dendrittiske celler, T-celler og B-celler kan forklare sykdomsbildet ved vanlig variabel immunsvikt. Jeg stimulerte immunceller gjennom blant annet antigenreseptorer, cytokinreseptorer og toll-like reseptorer og målte responser i form av fosforylering av signalproteiner i cellene, cytokinsekresjon og oppregulering av ulike aktiveringsmarkører. Jeg fant at alvorlig vanlig variabel immunsvikt var relatert til overaktivitet i signalveiene i B-cellene, mens T-cellene hadde lavere nivåer av interleukin-4-reseptorer. T-cellene var dermed mindre følsomme for stimulering med interleukin-4. Pasienter med vanlig variabel immunsvikt hadde færre dendrittiske celler i blodbanen enn friske mennesker. Produksjonen av dendrittiske celler i benmargen var imidlertid som hos friske, og cellene fungerte som normalt.

  Funnene innebærer ny kunnskap om sykdomsmekanismer ved vanlig variabel immunsvikt, og kan få betydning for sykdomsklassifisering og prognose ved denne tilstanden.

  Disputas

  Eli Taraldsrud disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 21.11.2017. Tittelen på avhandlingen er Deciphering immune cell signaling in common variable immunodeficiency.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media