Annonse
Annonse
Doktoravhandlinger
19.03.2018
Høyintensitetstrening gir økt risiko for alvorlig sykdomsutvikling ved arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo Arytmogen høyre ventrikkel-kardiomyopati...
19.03.2018
Overaktive B-celler og manglende interleukin-4-respons i T-celler kan føre til alvorlig vanlig variabel immunsvikt. Målinger av signalproteiner kan være nyttig for å evaluere prognosen. Foto: Privat...
05.03.2018
Ventilasjonsdata og fysiologisk respons er viktige kunnskaper ved gjenoppliving av nyfødte. Foto: Kristin Ellefsen, Universitetet i Oslo 0,7 millioner nyfødte dør hvert år fordi de ikke trekker sin...
05.03.2018
Histologiske og biologiske markører knyttet til celledeling og angiogenese, vurdert i primærsvulster og lymfeknutemetastaser, kan predikere aggressiviteten ved brystkreft. Foto: Anne Sissel Herdlevær...
19.02.2018
Hos døende i sykehjem skjer palliative legemiddelendringer sent, og legens eksistensielle sårbarhet påvirker arbeidet. Foto: Jørgen Barth Nær halvparten av dødsfall i Norge finner sted i sykehjem...
19.02.2018
Kortikosteroider ga ikke smertelindrende effekt, men bedring av fatigue og appetitt hos alvorlig syke kreftpasienter. Foto: Sykehuset Telemark Kreftpasienter opplever hyppig smerte, appetittløshet og...
22.01.2018
Unge voksne født med veldig lav fødselsvekt har dårligere motoriske ferdigheter, psykisk helse, livskvalitet og integritet i hjernens hvite substans. Foto: Christina Jørgensen Solli Premature barn...
22.01.2018
Endoskopører som får tilbakemelding om sin egen kvalitet, reduserer gradvis andelen av smertefulle koloskopier. Foto: Ida Chr. Kvisgaard I fjor fikk 4 343 nordmenn påvist kreft i kolon eller rektum...
08.01.2018
Strålebehandling kurerer mange pasienter med indolente lymfomer og plasmacytomer. Ved mantelcellelymfom er kombinasjon av flere behandlingsmetoder ofte nødvendig for å oppnå langvarig sykdomsfri...
08.01.2018
For pasienter med diabetes type 1 og nyresvikt kan transplantasjon av pancreas i tillegg til nyretransplantasjon gi bedre overlevelse og beskyttelse mot diabetiske senkomplikasjoner i den...