Annonse
Annonse
Doktoravhandlinger
26.06.2018
Erythema migrans er vanligere i allmennpraksis enn det antallet innmeldte tilfeller skulle tilsi. Penicillin er et trygt og godt behandlingsvalg. Foto: John Fredrik Kvalnes Alvorlige former for Lyme-...
26.06.2018
Lav fødselsvekt er assosiert med økt smerterapportering i ung voksen alder, men dette ser ikke ut til å skyldes endringer i det sensoriske nervesystemet. Foto: Kjetil Iversen For tidlig fødsel eller...
26.06.2018
Søvnforstyrrelser er hyppige ved multippel sklerose. Under halvparten av MS-pasientene er yrkesaktive etter om lag 19 års sykdomsvarighet. Foto: Gustav Refshus Pasientsentrerte utfall ved multippel...
26.06.2018
Uhensiktsmessig legemiddelbruk hos hjemmeboende eldre og sykehjemsbeboere er et stort problem. Foto: Øivind Larsen Eldre og multisyke er spesielt utsatt for legemiddelbivirkninger og -interaksjoner...
12.06.2018
Optimalisert ernæring er viktig for å sikre vekst og hjernemodning blant premature barn. Bruken av ftalatholdig medisinsk utstyr bør begrenses. Foto: Christine Sachs-Olsen Mitt doktorgradsprosjekt...
12.06.2018
Dårlige intrauterine forhold og overvekt hos barn kan være risikofaktorer for at barna senere utvikler allergi, eksem, astma og dårligere lungefunksjon. Foto: Svein Lunde Allergi hos barn har økt de...
12.06.2018
For nyhenviste elektive pasienter med hodepine er en telemedisinsk videokonsultasjon hos nevrolog likeverdig med en kontorkonsultasjon. Foto: privat Hodepine er en av de vanligste årsakene til...
12.06.2018
Warfarin kan hemme kreftutvikling i mus. Også hos mennesker er det en mulig sammenheng mellom warfarinbruk og lavere kreftforekomst. Foto: Anne Sidsel Herdlevær, Universitetet i Bergen...
28.05.2018
Genetiske endringer av betydning for immunresponsen skjer hyppig i meningokokker hos asymptomatiske bærere. Vaksinasjon gir antistoffer i spytt som kan bidra til å utrydde meningokokker hos bærerne...
28.05.2018
Epikardialt 3D-akselerometer kan avsløre perioperativ iskemi ved hjertekirurgi. Foto: Kristin Ellefsen, Universitetet i Oslo Myokardial dysfunksjon og iskemi kan oppdages ved bruk av epikardiale...