Erythema migrans i norsk allmennpraksis

Knut Eirik Ringheim Eliassen Om forfatteren

Erythema migrans er vanligere i allmennpraksis enn det antallet innmeldte tilfeller skulle tilsi. Penicillin er et trygt og godt behandlingsvalg.

Foto: John Fredrik Kvalnes

Alvorlige former for Lyme-borreliose, som artritt eller nevroborreliose er meldepliktig i Norge. Forekomst, behandling og senfølger av erythema migrans i Norge har vært mangelfullt kartlagt.

I mitt doktorgradsprosjekt har jeg kartlagt forekomsten av legekonsultasjoner for flåttbitt og erythema migrans hos norske fastleger og legevakt, og sammenlignet behandling med penicillin, amoksicillin og doksysyklin i et randomisert, kontrollert forsøk.

Jeg fant at borreliose er mye mer vanlig i allmennpraksis enn det antallet innmeldte tilfeller skulle tilsi. Det var ingen forskjell i varighet av erythema migrans i de tre behandlingsgruppene, og kun små forskjeller i følgesymptomer og bivirkninger. Pasientene ble fulgt i ett år. Ingen av dem utviklet alvorlig form for borreliose. Jeg undersøkte også subjektiv helseopplevelse og funksjon hos erythema migrans-pasientene. Pasientene hadde sammenlignbar symptombyrde med normalbefolkningen, og økning i symptomer ga ikke nedsatt funksjon.

Funnene underbygger den nordiske anbefalingen om penicillin som førstevalgsbehandling ved erythema migrans. Forekomsten viser at valget av antibiotikabehandling monner i forhold til å unngå utvikling av antibiotikaresistens. Forskningen gir dessuten et bedre bilde av varighet, forløp og følgesymptomer av den mest alminnelige flåttbårne sykdommen i Norge.

Disputas

Knut Eirik Ringheim Eliassen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 5.12.2017. Tittelen på avhandlingen er Tick-borne Lyme borreliosis – incidence, antibiotic treatment and subjective health complaints of erythema migrans patients in Norwegian general practice.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler