Sirkulerende markører for immunaktivitet rettet mot kreftsykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Enkle blodprøver tatt før og underveis i behandlingen av endetarmskreft kan gi innsikt i immunforsvarets evne til å gjenkjenne og angripe tumorceller under standard kreftbehandling.

  Foto: Beate Willumsen
  Foto: Beate Willumsen

  Kreftregisteret viser at nordmenn er i verdenstoppen når det gjelder forekomst av tarmkreft. Når en tumor i endetarmen har vokst gjennom tarmveggen og inn mot eller i andre bekkenorganer, er det vanlig å tilby cellegift og stråling i forkant av operasjon. De fleste responderer godt på denne behandlingen, men noen få oppnår ikke ønsket effekt. For disse pasientene vil en blodprøve kunne gi innsikt i sykdommens biologi og kunne føre til individuell tilpasning av behandlingen.

  I mitt doktorgradsarbeid har vi analysert blodprøver fra pasienter med endetarmskreft som har gjennomgått behandling. Blodprøvene er tatt underveis i behandlingen, og vi har funnet endringer i proteiner som viser aktivering av immunforsvaret. Økning av disse proteinene under behandlingen var assosiert med bedre effekt og færre tilbakefall av sykdommen. I tillegg fant vi såkalte mikroRNA i blodprøvene som viste at tumoren hadde evne til å spre seg til andre organer.

  På bakgrunn av disse funnene starter vi i 2018 en nasjonal studie for pasienter med spredning av tarmkreft, hvor vi først aktiverer pasientens immunforsvar med standard cellegift og dernest gir immunstimulerende behandling for å se om behandlingseffekten bedres.

  Disputas

  Sebastian Meltzer disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 14.12.2017. Tittelen på avhandlingen er Circulating markers of immunogenicity and metastasis in combined-modality treatment of rectal cancer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media