Sjekklister gir bedre henvisninger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en simuleringsstudie har vi vist at sjekklister integrert i fastlegenes elektroniske pasientjournalsystem kan forbedre kvaliteten på henvisninger innen gastroenterologi.

  Foto: Øystein Horgmo, Universitetet i Oslo
  Foto: Øystein Horgmo, Universitetet i Oslo

  Henvisninger av lav kvalitet kan være vanskelig å vurdere og prioritere fordi detaljer som er viktige for å avgjøre alvorlighetsgraden av pasientens helsetilstand kan være mangelfulle. De siste årene har det vært økende digitalisering i helsevesenet, og både leverandører av elektroniske pasientjournalsystemer og grupper innen spesialisthelsetjenesten har uttrykt ønske om innføring av sjekklister for henvisninger, til tross for at effekten av en slik intervensjon har vært utilstrekkelig dokumentert.

  I mitt doktorgradsarbeid har vi i en simuleringsstudie vist at elektroniske dynamiske sjekklister kan øke mengden klinisk informasjon i henvisninger innen gastroenterologi betydelig. Kvaliteten på henvisningene ble vurdert ved hjelp av en objektiv skår, utviklet som en del av doktorgradsarbeidet. Fastlegene som deltok i studien var positive til innføring av slike sjekklister. Vi viste også at gastroenterologer opplever at kvaliteten var forbedret i henvisninger der fastlegene hadde hatt tilgang til elektroniske sjekklister. Imidlertid kunne vi ikke finne noen effekt på den kliniske håndteringen av pasientene.

  Studien bidrar til økt kunnskap om effekten av elektroniske sjekklister i fastlegenes journalsystemer. Sjekklister kan lette henvisningsarbeidet for fastlegene samt gjøre vurderingsarbeidet i spesialisthelsetjenesten enklere.

  Disputas

  Sigrun Losada Eskeland disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 4.12.2017. Tittelen på avhandlingen er Appropriateness and quality of referral letters in gastroenterology – development of a quality score and a referral improvement tool.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media