()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Etter bekkenreservoarkirurgi er det stor variasjon i tarmfunksjon. De fleste har 6–7 tømninger i døgnet og ingen lekkasje, men hos en vesentlig andel pasienter fungerer bekkenreservoaret dårlig.

  Foto: privat
  Foto: privat

  Bekkenreservoarkirurgi gjøres ved å forme et reservoar av distale ileum som skjøtes på analkanalen for å slippe stomi hos pasienter som må fjerne colon og rektum. Det er stor variasjon i postoperativ funksjon, uten at man kjenner årsakene til dette.

  I mitt doktorgradsprosjekt har vi undersøkt kirurgiske resultater, tarmfunksjon, livskvalitet og seksualfunksjon hos en gruppe personer som har gjennomgått bekkenreservoarkirurgi ved Akershus universitetssykehus (N = 103). Pasienter med det beste og det dårligste resultatet (n = 47) ble studert med utvidede undersøkelser for å lete etter faktorer som bidrar positivt eller negativt til postoperativ reservoarfunksjon.

  I perioden var det ingen som måtte fjerne reservoaret på grunn av dårlig funksjon, og det var få septiske bekkenkomplikasjoner (anastomoselekkasje, fistel fra reservoaret eller bekkenabscesser). Opererte pasienter hadde lignende livskvalitet og seksualfunksjon som den gjennomsnittlige norske befolkningen, og 97 % anga at de ville gjort operasjonen igjen fremfor å gå med stomi.

  Reservoarvolumet var den viktigste faktoren som påvirket tarmfunksjonen. Større volum ga bedre funksjon. Septiske bekkenkomplikasjoner, håndsydd anastomose og betennelse forekom oftere hos pasienter med dårlig fungerende bekkenreservoar. Vi fant at livskvalitet ble påvirket av reservoarfunksjon og at små forbedringer i funksjon kunne gi signifikant økning i livskvalitet.

  Disputas

  Marie Louise Sunde disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 23.2.2018. Tittelen på avhandlingen er Studies on the ileal pouch-anal anastomosis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media