Immunterapi ved sepsis

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hemming av aktivitet i systemene for komplementreseptorer og toll-like reseptorer kan forebygge komplikasjoner ved sepsis i spedgris.

  Foto: Børre Arntzen
  Foto: Børre Arntzen

  Immunforsvaret står sentralt i infeksjonsbekjempelsen. Komplementreseptorer og toll-like reseptorer bidrar til bekjempelse av infeksjon ved at de gjenkjenner mikrober og setter i gang betennelsesprosessen. Denne immunresponsen er stort sett til det gode, men noen ganger løper betennelsesreaksjoner løpsk og er mer til skade enn til gagn.

  I mitt doktorgradsprosjekt har jeg undersøkt hvilken betydning hemming av molekyler i systemene for komplementreseptorer og toll-like reseptorer har for sepsisutvikling. Først viste jeg at hemming av disse reseptorsystemene reduserte nivåene av inflammasjonsmarkører i menneskeblod tilsatt bakterier. Dernest viste jeg at hemming ga høyere overlevelse hos spedgris, i en blindet, randomisert, kontrollert studie.

  Immunforsvaret spiller en viktig rolle i sepsis. I fremtidig forskning bør man undersøke om profylaktisk og antiinflammatorisk behandling også kan ha betydning ved behandling av sepsis hos mennesker.

  Disputas

  Espen Waage Skjeflo disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet – 28.11.2017. Tittelen på avhandlingen er Harnessing innate immunity – complement and TLR inhibition in experimental models of gram-positive and polymicrobial bacteremia and sepsis.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media