Kirurgisk behandling av linsedislokasjon

Doktoravhandlinger Øyesykdommer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En dislosert kunstig øyelinse kan sys på plass igjen eller byttes med en ny. Synsresultatet blir like bra ved begge operasjonsmetodene.

  Olav Kristianslund. Foto: Kristin H. Hortemo
  Olav Kristianslund. Foto: Kristin H. Hortemo

  Ved kataraktkirurgi plasseres en kunstig linse i den gamle linsekapselen og komplikasjonsrisikoen er lav. Etter flere år kan imidlertid opp mot 1 % av pasientene oppleve at linsekomplekset løsner. Tilstanden krever kirurgi, men det foreligger ingen klar konsensus om anbefalt operasjonsmetode.

  På Oslo universitetssykehus har vi gjennomført en randomisert klinisk studie der 104 pasienter ble fordelt til enten å sy det løsnede linsekomplekset fast til sklera eller å fjerne det til fordel for en ny kunstig linse festet til iris. I begge gruppene fikk mer enn 60 % av pasientene et postoperativt visus på 0,5 eller bedre. Det var ingen signifikant forskjell i gjennomsnittlig visus i de to gruppene. Totalt hadde 60 % av pasientene nyoppdaget høyt intraokulært trykk eller kjent glaukom fra før. Dette var oftest relatert til pseudoeksfoliasjonssyndrom. Linsebytte så ut til å gi en mer gunstig postoperativ trykkreduksjon i øyet enn oppsying av det løsnede komplekset.

  Sen dislokasjon av kunstig linse-kapselkompleks har økt betydelig i den vestlige verden de siste tiårene. Resultatene fra denne studien vil kunne ha betydning for behandling av disse pasientene i fremtiden.

  Disputas

  Olav Kristianslund disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 15.03.2018. Tittelen på avhandlingen er Surgery of late in-the-bag intraocular lens dislocation: A randomized clinical trial.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media