Forebygging av hjerteskade ved adjuvant brystkreftbehandling

Doktoravhandlinger Radiologi
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Adjuvant brystkreftbehandling kan skade hjertet. Min forskning viser at blokkering av angiotensin II- og betareseptorer kan virke beskyttende.

  Foto: Ansgar Heck
  Foto: Ansgar Heck

  Antrasykliner, strålebehandling og det monoklonale antistoffet trastuzumab som ofte brukes som adjuvant behandling ved brystkreft kan være skadelig for hjertet. I mitt doktorgradsarbeid undersøkte jeg om hjerteskaden kan forebygges med vanlige hjertemedisiner.

  I en dobbeltblindet studie av 120 kvinner under behandling for brystkreft ble deltakerne randomisert til behandling med angiotensin II-reseptorblokkeren candesartan, betablokkeren metoprolol, kombinasjonsbehandling av candesartan og metoprolol, eller til placebo. Vi fant at adjuvant brystkreftbehandling var assosiert med et lite fall i systolisk hjertefunksjon, og at fallet ble forebygget av candesartan, men ikke metoprolol. Vi fant også at den høyeste antrasyklindosen var assosiert med økende diffus fibrose, synlig på MR av hjertet, og stigende troponiner som tegn på hjerteskade. Metoprolol, men ikke candesartan, dempet økningen i troponiner.

  Brystkreftbehandling er relativt trygt på kort sikt. Candesartan og metoprolol beskytter på hver sin måte hjertet. Langtidsoppfølging er nødvendig for å avklare om den forebyggende effekten av candesartan og metoprolol på hjertet reduserer forekomsten av klinisk hjertesvikt på lang sikt.

  Disputas

  Siri Lagethon Heck disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 31.1. 2018. Tittelen på avhandlingen er Cardiac Function Assessed by Magnetic Resonance Imaging and Circulating Biomarkers during Adjuvant Breast Cancer Therapy: Effect of Concomitant Neurohormonal Blockade.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media