Anmeldelser
24.06.2019
Per Hove Thomsen, Charlotte Ulrikka Rask, Niels Bilenberg, red. Børne- og ungdomspsykiatri 4. utg. 375 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2019. Pris DKK 480 ISBN 978-87-93590-33-5 Den fjerde...
24.06.2019
Anne Kjersti Befring, Bente Ohnstad Helsepersonelloven Kommentarutgave. 401 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 699 ISBN 978-82-450-2690-0 Befring og Ohnstad har i denne oppdateringen laget en...
24.06.2019
Stefanos Geroulanos, Todd Meyers The Human Body in the Age of Catastrophe Brittleness, Integration, Science and the Great War. 419 s, ill. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2018. Pris USD...
24.06.2019
Trond F. Aarre, Alv A. Dahl, red. Praktisk psykiatri 2 utg. 645 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2018 Pris NOK 799 ISBN 978-82-450-2657-3 Praktisk psykiatri kom for første gang ut i 2012 og var...
24.06.2019
Antologi Blod og bein Lidelse, lindring og behandling i norsk medisinhistorie. 222 s, tab, ill. Oslo: Nasjonalbiblioteket, 2019. Pris NOK 299 ISBN 978-82-7965-386-8 Denne rikt illustrerte antologien...
27.05.2019
Bjørn Bjorvatn Skiftarbeid og søvn Slik mestrer du nattarbeid og uregelmessig arbeidstid. 174 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 329 ISBN 978-82-450-2523-1 Bjørn Bjorvatn er en...
27.05.2019
Rune Blomhoff Mat mot kreft 208 s, tab, ill. Oslo: Kagge Forlag, 2019. Pris NOK 399 ISBN 978-82-489-2321-3 Det er en formidabel oppgave Rune Blomhoff har tatt på seg i denne boken. Han vil gi oss de...
27.05.2019
Hans Husum Skjult – ny krigsmaskin 223 s, ill. Larvik: Forlaget Rødt, 2018. Pris NOK 340 ISBN 978-82-8349-017-6 Kollega Hans Husum har arbeidet med krigskirurgi og traumer i over 40 år. Skjult – ny...
06.05.2019
Ivar Helle, Gunnar Hasle Reisemedisin Råd for helse og sykdom under langtidsopphold i utviklingsland. 5. utg. 182 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal, 2018. Pris NOK 349 ISBN 978-82-05-50864-4 «You have got...
06.05.2019
Per Nortvedt, Finn Nortvedt Smerte Fenomen og etikk. 131 s. Oslo: Gyldendal, 2018. Pris NOK 299 ISBN 978-82-05-50124-9 Målgruppen er sykepleiere, legestudenter eller andre helsearbeidere med...