Anmeldelser
23.09.2019
Audun Aas Smerteboken Fra vondt til bedre. 306 s, ill. Oslo: Dreyers forlag, 2018. Pris NOK 369 ISBN 978-82-8265-449-4 Som forfatteren skriver i forordet, er kunnskap om smerte allment lite kjent, og...
23.09.2019
Ole Martin Moen, Aksel Braanen Sterri Aktiv dødshjelp Etikk ved livets slutt. 130 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 299 ISBN 978-82-02-59484-8 Denne velskrevne og oversiktlige boken...
09.09.2019
Katie Batza Before AIDS Gay Health Politics in the 1970s. 178 s, ill. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2018. Pris GBP 36 ISBN 978-0-8122-5013-8 Hva kom før aids? Historien...
09.09.2019
Elisabeth Kjølholdt Akkurat født Dette skjer med kroppen din i barseltiden. 272 s, ill. Oslo: Pitch Forlag 2019. Pris NOK 379 ISBN 978-82-93551-39-3 Akkurat født retter seg prim...
19.08.2019
Ian B. Wilkinson, Tim Raine, Kate Wiles et al. Oxford Handbook of Clinical Medicine – Mini Edition 10. utg. 897 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2018. Pris GBP 30 ISBN 978-0-19-883312-3...
19.08.2019
Karl Otto Nakken Epilepsi 3 utg. 175 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 349 ISBN 978-82-02-60376-2 En godt etablert bok fra en nestor i norsk epileptologi er kommet i ny...
19.08.2019
Matti Anniko Øre-næse-halssygdomme 398 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2019. Pris DKK 600 ISBN 978-87-93590-37-3 Matti Anniko er professor og overlege ved øre-...
19.08.2019
Kari Nyland, Inger Johanne Pettersen Penger og helse Fra enkel til kompleks styring i helsesektoren. 210 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2018. Pris NOK 479 ISBN 978-82-450-2474-6 Som kliniker...
24.06.2019
Per Hove Thomsen, Charlotte Ulrikka Rask, Niels Bilenberg, red. Børne- og ungdomspsykiatri 4. utg. 375 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2019. Pris DKK 480 ISBN 978-87-93590-33-5 Den fjerde...
24.06.2019
Anne Kjersti Befring, Bente Ohnstad Helsepersonelloven Kommentarutgave. 401 s. Bergen: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 699 ISBN 978-82-450-2690-0 Befring og Ohnstad har i denne oppdateringen laget en...