Anmeldelser
NO IMAGE
30.03.2020
Birgitta Haga Gripsrud, Lisbeth Thoresen, red. Alt som lever, må dø Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. 286 s. Oslo: SAP - Scandinavian Academic Press, 2019. Pris NOK 399 ISBN...
NO IMAGE
30.03.2020
Grete Dyb, Tine K. Jensen, red. Å leve videre etter katastrofen Stressreaksjoner og oppfølging etter traumer. 214 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 379 ISBN 978-82-05-52260-2 Denne...
NO IMAGE
30.03.2020
Anne-Grethe Urnes, red. Den interaktive hjernen hos barn og unge Forståing og tiltak ved nevroutviklingsforstyrrelser og nevropsykiatriske tilstander. 394 s. Oslo: Gyldendal, 2018. Pris NOK 519...
NO IMAGE
30.03.2020
Guro Hoftun Eldreliv Til deg som er i live 347 s. Oslo: Cappelen Damm, 2019. Pris NOK 399 ISBN 978-82-02-60225-3 Guro Hoftun er journalist og forfatter og kjent blant annet for sin Bragepris-...
NO IMAGE
30.03.2020
Hans-Jørgen Wallin Weihe, red. Doping Avhengighet, forfengelighet og ytelse. 317 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2019. Pris NOK 398 ISBN 978-82-02-58697-3 Doping er et vidt begrep...
NO IMAGE
30.03.2020
Bill Bryson Kroppen En guide for deg som bor i den. 425 s, ill. Oslo: Gyldendal, 2019. Pris NOK 449 ISBN 978-82-05-52999-1 Første gang jeg hørte om forfatteren Bill Bryson, ble jeg...
NO IMAGE
16.03.2020
Arnulf Kolstad, Ragnfrid Kogstad, red. Medikalisering av psykososiale problemer 284 s, tab, ill. Oslo: Abstrakt forlag, 2019. Pris NOK 397 ISBN 978-82-7935-396-6 Denne boken oppfattes ikke som en...
NO IMAGE
16.03.2020
Jens Vikse IMMU Lærebok i immunologi. 131 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2019. Pris NOK 349 ISBN 978-82-15-03522-2 IMMU er en lærebok med 16 tilhørende videoforelesninger...
NO IMAGE
16.03.2020
Dan Brun Petersen, Torben Callesen, Christian Backer Mogensen et al. , red. Den akutte patient 4. utg. 661 s, tab, ill. København: Munksgaard, 2019. Pris DKK 775 ISBN 978-87-628-1894-1 Den...
24.02.2020
Christian Graugaard, Annamaria Giraldi, Bo Møhl, red. Sexologi Faglige perspektiver på seksualitet, 1055 s, ill. København: Munksgaard, 2019. Pris DKK 675 ISBN 978-628-1348-9 Denne boken henvender...