Annonse
Annonse
Anmeldelser
19.03.2018
Magne Geir Bøe Maria Med ustøe skritt mot voksenliv. 116 s, ill. Kristiansand: Eget forlag, 2017. Pris NOK 300 ISBN 978-82-690871-0-9 Maria har Angelmans syndrom, noe som gir en alvorlig...
05.03.2018
Veileder i akuttpsykiatri (VAP) Sykehuset Østfold og Akershus universitetssykehus. Mobilapplikasjon. Oslo: Sykehuspartner, 2017. Gratis til alle plattformer Veileder i akuttpsykiatri (VAP) er en...
05.03.2018
Håvard Aagesen Ingenmannsland For oss som ikke døde, som ikke lenger er syke, men heller ikke blir friske. 223 s. Oslo: Forlaget Press, 2017. Pris NOK 329 ISBN 978-82-328-0125-1 Jeg tror neppe jeg er...
05.03.2018
Gunnar Tellnes Helsefremmende samhandling Natur og kultur som folkehelse. 210 s, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2017. Pris NOK 299 ISBN 978-82-450-1696-3 Gunnar Tellnes er professor i samfunnsmedisin i...
05.03.2018
Lars Bjerrum, Ruth Kirk Ertmann, Dorte Ejg Jarbøl et al. 101 almenmedicinske patienter 291 s. København: Munksgaard, 2017. Pris DKK 275 ISBN 978-87-628-1657-2 Den første norske læreboken i klinisk...
05.03.2018
Immunologi Christian Kanstrup Holm, red. 333 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2017. Pris DKK 499 ISBN 978-87-7749-952-4 Immunologi er en god lærebok som passer utmerket for medisinstudenter og...
05.03.2018
Kent Hoffman, Glen Cooper, Bert Powell Trygge barn 306 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-50083-9 Denne innføringen i Trygghetssirkelen (Circle of Security, COS) er...
19.02.2018
Per Isdal Smittet av vold Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrkene. 306 s, tab, ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2017. Pris NOK 399 ISBN 978-82-450-2202-5 Per Isdal har...
19.02.2018
Hilde Sophie Plau Nå er det min tur 219 s. Oslo: Humanist forlag, 2017. Pris NOK 369 ISBN 978-82-8282-155-1 Brystkreft er den hyppigste kreftformen for kvinner. De fleste leger og legfolk kjenner...
19.02.2018
Hilde Eide, Tom Eide Kommunikasjon i relasjoner Personorientering, samhandling, etikk. 3.utg. 420 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2017. Pris NOK 599 ISBN 978-82-05-50056-3 Dette er tredje...