En innføring som ikke kommer helt i mål

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pernille Fog Svendsen, Kristine Juul Hare

  Obstetrik og gynækologi

  4. utg. 491 s., tab., ill. København: FADL's Forlag, 2022. Pris DKK 650

  ISBN 978-87-93810-96-9

  Obstetrik og gynækologi er 4. utgave og en dansk oversettelse av den engelske læreboken Obstetrics and Gynaecology av Lawrence Impey og Tim Childs. Boken er oversatt og tilpasset de danske retningslinjene av gynekologene Pernille Fog Svendsen og Kristine Juul Hare.

  Målgruppen er hovedsakelig medisinstudenter, men helsepersonell innen fagfeltet kan også ha nytte av boken. Forfatterne ønsker å gi en pedagogisk tilgang til faget, med tekstavsnitt, bokser og illustrasjoner.

  Boken er delt i to hoveddeler: gynekologisk del med 15 kapitler og obstetrisk del med 20 kapitler. I tillegg får man til slutt blant annet litt om gynekologisk og obstetrisk håndtering, om enkelte medikamenters sikkerhet og bruk, og om normalområder for blodprøver i svangerskapet.

  Boksene gir fin oppsummering i kapitlene. Illustrasjonene er tegninger og laparoskopi- og ultralydbilder, men de anatomiske tegningene kunne med fordel vært større. Den gynekologiske og obstetriske håndteringsdelen gir en fin oversikt over aktuelle diagnoser, bakgrunn, anamnese, undersøkelser og behandling, og denne delen er nyttig til rask repetisjon av faget for medisinstudenter i eksamenssituasjon.

  Boken kommer ikke helt i mål på alle deler. På forsiden er navnet til gynekolog Svendsen blitt til Jensen. I den gynekologiske delen er det de eldre FIGO-stadiene av endometrie-, cervix- og ovarialcancer som er beskrevet, ikke de som er i klinisk bruk i dag. Strålebehandling av endometriecancer omtales som aktuell behandling ved spredning, som er retningslinjen i Europa, mens adjuvant kjemoterapi nevnes knapt, som er standard behandling i de danske og norske handlingsprogrammene. Sterilisering med Essure-implantater i tubene omtales som aktuell metode, selv om implantatet ble trukket fra markedet i 2018.

  I den obstetriske delen beskrives NIPT svært begrenset, da det ifølge boken ikke er metode som er i bruk for regelmessig screening av kromosomavvik, og KUB er omtalt som screeningsmetoden som brukes. Behandling av postpartumblødning med traneksamsyre anbefales ved blødninger > 50 ml, men per definisjon er det ikke postpartumblødning før blodtapet er > 500 ml.

  I dag vil fysiske bøker konkurrere med elektroniske veiledere og e-bøker som er tilgjengelig for alle og som i større grad regelmessig oppdateres. Skal fysiske bøker holde tritt, bør de i det minste være oppdaterte, og ha en grundigere korrekturlesning.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media