Nevrokirurgiens historie i Oslo

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rolf Hanoa

  Nevrokirurgisk avdeling Rikshospitalet og Ullevål sykehus 1951 - 2021

  Norsk helsepolitikk for nevrokirurgiske pasienter. 416 s., tab., ill. Bergen: Fagbokforlaget, 2023. Pris NOK 549

  ISBN 978-82-450-4320-4

  Boken tar med leseren på en interessant reise, fra pionertiden til moderne tid, i nevrokirurgi ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Vi får innblikk i en enorm fagutvikling, historiske milepæler, noen nedturer samt en lang rekke omorganiseringsprosesser. Boken er mer enn et festskrift til de to viktige norske sykehusavdelingene, men berører også omstridte behandlingsmetoder, arbeidskonflikter og interessante juridiske og faglige prosesser.

  Over omkring 70 år skjer det en overgang fra en nokså begrenset og eminensbasert virksomhet tynget av upresis diagnostikk og behandling med svært høy operativ dødelighet, til en stor, høyspesialisert, høyteknologisk og mer evidensbasert virksomhet. Vi blir presentert for markante skikkelser som preget fagutviklingen i denne tiden og som dels har satt spor inn i dagens organisering i Oslo. Det er også satt av en god del plass for å presentere flere av dagens fagpersoner ved nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

  Forfatteren unngår klokt nok større egenvurderinger av personer, kontroverser og prosesser, men som leser kan man kanskje likevel få inntrykk av at norsk nevrokirurgi ikke bare står og speider på skuldrene av giganter, men også vakler litt på en rekke maktkamper og norsk helsepolitikk preget av stadige omorganiseringer.

  Teksten er faktapreget og nøktern med rikt kildemateriale, men krydret av illustrative pasienthistorier og interessante samtidsskildringer fra både leger, sykepleiere og kontorpersonell.

  Boken er godt illustrert med bilder, figurer, tabeller og historiske operasjonslister. Den er inndelt i 22 kapitler, derav fem som handler om nevrokirurgisk avdeling ved Rikshospitalet og fem som handler om nevrokirurgisk avdeling ved Ullevål, frem mot fusjonsprosessen i dagens Oslo universitetssykehus. Fem kapitler er reservert dagens organisering og behandling. I tillegg er det egne kapitler om doktorgrader, forskning og innovasjon, minibiografier, nevrokirurgiske prosesser i domstoler og helsetilsyn, med flere.

  Ikke minst er den historiske delen av boken underholdende og interessant lesning for aktører med relasjon til faget, og er sikkert enda mer spennende for helsepersonell med personlig relasjon til de aktuelle avdelingene eller personene som presenteres.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media