Relevant kristen bioetik

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Morten Magelssen

  Livet og døden

  Kristne perspektiver på bioetikk. 350 s., tab. Oslo: Verbum forlag, 2023. Pris NOK 369

  ISBN 978-82-543-1491-3

  Der er ingen mangel på bøger om kristen etik eller kristen bioetik / medicinsk etik. Så har vi brug for endnu én? Ja, hvis det er Morten Magelssens nye bog Livet og døden – Kristne perspektiver på bioetikk. Den adskiller sig nemlig positivt fra den gennemsnitlige bog om kristen medicinsk etik på en række måder.

  Forfatteren undgår de to største faldgruber for en bog om kristen etik, nemlig på den ene side at holde sig på et helt generelt niveau uden nogensinde at tage konkret stilling til et eneste kontroversielt etisk spørgsmål, eller på den anden side at tage meget konkret stilling til en lang række kontroversielle spørgsmål uden nogen videre argumentation og uden at tage hensyn til den store literatur der findes på området. I Livet og døden er argumenterne tydeligt forankret i kristen teologi, men de er i stadigt kritisk samspil med argumenterne i den sekulære medicinsk-etiske literatur. Argumenterne i bogen er nuancerede, og det bliver gjort helt klart at der er mange tilfælde hvor der ikke er ét kristent svar på et vanskeligt etisk spørgsmål, men en række svar som der kan argumenteres for på kristen grund.

  Forfatteren har også blik for at mange medicinsketiske spørgsmål er kontekstafhængige, både i sig selv og når vi skal overføre etikken til politik, regler og lovgivning. Det er f.eks. vigtigt at vide hvordan helsevæsenet er organiseret, og hvordan det rent faktisk fungerer. Og når de etiske konklusioner skal forvandles til regler og lovgivning, er det nødvendigt at forstå de regler og den lovgivning der allerede eksisterer, og den politiske historie der ligger bag.

  En bog om medicinsk etik der vil sige noget konkret om hvordan læger og andre helseprofessionelle bør handle, og om hvorledes regler og lovgivning bør være i Norge, er nødt til at tage den norske kontekst alvorlig i argumentationen. Abortspørgsmålet ser simpelthen ikke ud på samme måde i Norge som i USA, og det betyder noget for hvad vi meningsfuldt kan sige om abortspørgsmålet og abortlovgivningen.

  Bogen behandler alle standardemnerne i den medicinske etik og bør stå på boghylden hos enhver læge med interesse i medicinsk etik. Det er ikke en opslagsbog med hurtige svar, men en fordybelsesbog. Uanset om man opfatter sig selv som kristen eller ej, vil man som læser blive udfordret til at tænke dybere om de etiske spørgsmål man møder som læge og aktiv medborger.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media