Tilgjengelig om idrettsskader

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Michael Rindom Krogsgaard, Ulrich Fredberg, red.

  Idrætsskadebogen

  2. utg. 543 s., ill. København: FADL`s Forlag, 2023. Pris DKK 700

  ISBN 978-87-94207-58-4

  Idrætsskadebogen egner seg som faglitteratur til helsepersonell involvert i vurdering, behandling og opptrening ved skader i forbindelse med idrett. Den er nok mest egnet for allmennpraktikere og fysioterapeuter, men også som oppslagsverk for trenere og utøvere. Forfatterne gjennomgår de mest vesentlige aspekter ved idrettsskader, inkludert belastning og avlastningslære, årsaker til skade, diagnostikk, behandling samt forebygging. Første halvdel tar for seg samfunnsmessige aspekter ved idrett og muskelskjelettsykdommer samt generelle diagnostiske og behandlingsmessige prinsipper. Andre halvdel går systematisk gjennom kroppens anatomiske deler fra topp til tå.

  Det er mye tekst og tabeller i bokens første del, og her kunne det med fordel ha blitt tatt i bruk flere bilder eller tegninger. Språket, som er dansk, er likevel lettlest og velformulert for norske lesere. Den kan leses av og er forståelig for både helsepersonell og ufaglærte med interesse for idrettsskader.

  I bokens andre halvdel, som omfatter kroppens anatomiske regioner, er det fine og beskrivende bilder av både anatomi og undersøkelser.

  Boken er systematisk bygget opp med enkel tilgang til kapitlene ved hjelp av markering i margen, som gjør det lett for leseren å finne frem til riktig kapittel og anatomiske region. Størrelsen og innbindingen gjør boken lett å ta med seg hvis det er behov for forflytning til forskjellige kontorer, lesesaler eller polikliniske konsultasjoner.

  Boken gir god oversikt over skader som kan ramme alle kroppens anatomiske regioner. Den går ikke detaljert ned i behandlingen av alle skadene og egner seg derfor ikke som fagbok eller oppslagsverk for legespesialister med underspesialitet.

  Siste kapittel, «Red flags – må ikke overses», er spesielt bra. Kapitlet samler opp og repeterer skader som ikke må overses fordi de krever mer umiddelbar utredning og behandling enn de andre skadene som omtales. Kapitlet er et flott sammendrag av de mest alvorlige skadene i alle kroppsregioner, samlet på seks sider.

  Jeg kan anbefale boken. Den er lettlest og enkel å slå opp i når man skal finne frem til forskjellige anatomiske regioner. Boken gjennomgår i tillegg generelle regler ved rehabilitering på en systematisk måte, noe som kan være til hjelp for mange.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media