Grundig, men distansert om narsissisme

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pål Grøndahl, Alv A. Dahl

  Narsissisme

  178 s., ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2021. Pris NOK 389

  ISBN 978-82-15-04648-8

  Myten om Narkissos som forelsket seg i sitt eget speilbilde og gikk til grunne, har inspirert til psykologiske tolkninger. Men er høy grad av narsissisme hovedsakelig et fenomen knyttet til den enkelte, eller kan samfunnsmessig utvikling fremme narsissisme?

  Forfatterne av boka Narsissisme diskuterer dette spørsmålet til en viss grad, men hovedvekten er lagt på narsissisme som individuelt fenomen.

  Boka gir en grundig beskrivelse av begrepet innenfor psykologien, med betraktninger rundt årsaksforhold. Diagnostisk og forskningsmessig tilnærming er også godt beskrevet. Forfatterne forklarer avgrensningen mellom «sunn» og «patologisk» narsissisme, hvordan narsissisme beskrives og måles og hvordan narsissisme kan slå ut i ulike livsfaser. Språket er godt og flyter lett.

  Det sosiokulturelle perspektivet er godt presentert, men i siste kapittel framstår analysen mer preget av synsing enn faktisk analyse av kulturelle aspekter ved narsissisme, inkludert den komplekse sammenhengen mellom narsissisme og sosiale medier.

  Boka er rettet mot fagfolk, pårørende, studenter eller de som er «… generelt nysgjerrig på mennesker og psykologi». Narsissistisk personlighetsforstyrrelse er ikke inkludert i ICD-10, og selv om narsissistiske trekk kan gjenkjennes også i en klinisk hverdag, er begrepet mer relevant i et bredere perspektiv.

  Under «Å leve med en narsissist» beskriver Grøndahl råd på diverse nettsteder om hvordan man skal forholde seg til en narsissist, som ofte forenklede og stigmatiserende. Forfatterne går litt for ofte i denne fella selv. Personer med narsissistiske trekk er ikke inkludert som målgruppe for boka, og beskrives med en uttalt distanse og en nedslående mangel på positive egenskaper. Narsissister er selvopptatte, ikke-empatiske, hensynsløse og temmelig uutholdelige. Rådene om hvordan man kan håndtere narsissister mangler en viss undring rundt at begrepet narsissisme kan bli for endimensjonalt for å beskrive følelsesmessig kompleksitet.

  Det er generelt utfordrende å benytte et kulturelt/mytologisk begrep som psykologisk fenomen og redusere det til diagnostiserbare trekk hos enkeltindivider. Forfatterne nærmer seg dette spørsmålet, men kunne ha viet det mer plass.

  Totalt sett gir boka en grundig beskrivelse av forskning og betraktninger rundt narsissisme som psykologisk og relasjonelt fenomen. Den anbefales for alle som ønsker å lære mer om ulike aspekter ved narsissisme, og er et godt utgangspunkt for kritisk diskusjon rundt forståelse og bruk av begrepet.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media