Epilepsi og ikke-medikamentelle tiltak

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Iver Mysterud

  Epilepsi

  Behandling med mat, miljø og Mozart. 388 s., ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2022. Pris NOK 419

  ISBN 978-82-15-06226-6

  Boken er rettet mot personer som lever med epilepsi og deres pårørende, men også mot leger og behandlere som ønsker mer kunnskap om ikke-medikamentelle tiltak. Forfatteren, som selv har en datter med vanskelig kontrollerbar epilepsi, understreker at det er et stort behov for slik kunnskap blant helsepersonell.

  Boken er inndelt i 17 kapitler, som hver har en rekke underoverskrifter. Forfatteren innleder med en grunnleggende innføring i fagfeltet epilepsi og fortsetter med å gjøre systematisk rede for potensielle innfallsvinkler for behandling. Det er stor bredde i temaene som presenteres, fra ketogen diett og stressmestring, til koriander, stråling og månefaser. Et større kapittel er viet til cannabis, omtalt som urtemedisin. Alle kapitler er grundig bygget opp med en rekke kildehenvisninger. Disse varierer fra vitenskapelige studier av nyere og eldre dato til blogginnlegg fra enkeltpersoner.

  Fra perm til perm oppfattes boken som litt tung å lese. Den går dypt ned i detaljene, men må nødvendigvis gjøre det for å resonnere på en mest mulig overbevisende måte rundt de ulike temaene som omtales. Forfatteren har brukt en evidensbasert tilnærming, og det ser ut til å være et stort arbeid som ligger bak sammensetningen av kildematerialet. Mysterud kunne kanskje vært enda tydeligere enkelte steder der evidensgrunnlaget er tynt. Det ville ha vært til hjelp for leseren.

  Alt i alt vil jeg anbefale boken til mine kollegaer som følger opp og behandler epilepsi. Det er mange pasienter som har spørsmål knyttet til temaene som diskuteres i boken. Den kan brukes som et oppslagsverk for å gi ryddige svar på det disse pasientene lurer på.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media