Aktuelt fra foreningen
NO IMAGE
22.01.2004
Brosjyre om sykefraværet i de nordiske land Sykefraværet har steget kraftig i alle de nordiske landene de siste årene. En gruppe med representanter fra landene har arbeidet med dette, og resultatet...
NO IMAGE
08.01.2004
Odd Jarle Kvamme ny nestleder i Aplf Det nye styret i Alment praktiserende lægers forening (Aplf) har konstituert seg. Odd Jarle Kvamme, Stord, er ny nestleder. Åge Henning Andersen, Kongsvinger, er...
NO IMAGE
18.12.2003
Fondene dekker kun legitimerte utgifter Sentralstyret har vedtatt at reiseutlegg kun honoreres etter regning, det vil si at det ikke foretas utbetaling for ulegitimert diett og nattillegg. Ordningen...
NO IMAGE
04.12.2003
Utvidet pilotprosjekt Legeforeningen har vedtatt å gjennomføre et utvidet forsøk med formalisert, dokumenterbar etterutdanning i spesialitetene gynekologi og patologi. Den kollegabaserte evalueringen...
NO IMAGE
20.11.2003
Nye styrer i regionsutvalgene 17. oktober ble det valgt nye representanter til regionsutvalgene for Nord-Norge og Midt-Norge. De nye utvalgene består av: Regionsutvalg Nord-Norge – Geir Tollåli (...
NO IMAGE
06.11.2003
Færre medisinske doktorgrader Det blir stadig færre som avlegger dr.med.-graden. I første halvår 2003 fant det kun sted 37 disputaser. Dette er det laveste tallet på ti år, ifølge Norsk institutt for...
NO IMAGE
09.10.2003
Ny ledelse i Regionsutvalg Øst Arild Tandberg, Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL) er valgt til ny leder i Regionsutvalg Øst. Tidligere leder, Torunn Janbu, Norsk overlegeforening (Of),...
NO IMAGE
25.09.2003
Nasjonalt senter for telemedisin er ti år I dagene 15.–17. september ble den tiende internasjonale konferansen om medisinske aspekter ved telemedisin arrangert i Tromsø. Konferansen hadde temaet...
NO IMAGE
11.09.2003
Akademikere positive til omstilling En tredel av norske akademikere er positive til omstilling på jobben. Dette viser en undersøkelse som Opinion har utført blant 700 av Akademikernes 128 000...
NO IMAGE
28.08.2003
Resept med personnummer Legeforeningen har mottatt forslag til endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra Helsedepartementet. Som ledd i gjennomføring av reseptbasert...