Aktuelt fra foreningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Nasjonalt senter for telemedisin er ti år

  Nasjonalt senter for telemedisin er ti år

  I dagene 15.–17. september ble den tiende internasjonale konferansen om medisinske aspekter ved telemedisin arrangert i Tromsø. Konferansen hadde temaet global telemedisin og e-helse – potensiale og dilemmaer.

  Samtidig markerte Nasjonalt senter for telemedisin (NST) sitt tiårsjubileum. NST er et forsknings- og kompetansesenter som samler, produserer og formidler kunnskap om telemedisinske tjenester, både nasjonalt og internasjonalt. NST ble i 2002 utnevnt som det første samarbeidssenteret for telemedisin av Verdens helseorganisasjon. Steinar Pedersen er senterets leder.

  Les mer: www.telemed.rito.no

  Leger vil lære mer om takster

  Leger vil lære mer om takster

  Mange leger over hele landet har siden april og frem til i høst strømmet til Legeforeningens takstkurs. Regionsvise takstkurs for allmennpraktiserende leger og spesialister tar opp riktig takstbruk og forskrifter, og legene har fått nyttig kunnskap om takstsystemet.

  – Det har vært god oppslutning om kursene med gjennomsnittlig 50 deltakere per kurs, sier Arvid Mikelsen i forhandlingsavdelingen. – Kurset har vært gratis for deltakerne. Det ble satt av et lite fond i forhandlingene til å dekke kursutgiftene, sier Mikelsen, som forteller at man nå vurderer om det skal holdes flere slike kurs, men at dette først og fremst er et økonomisk spørsmål.

  Ny leder i Norsk endokrinologisk forening

  Ny leder i Norsk endokrinologisk forening

  Seksjonsoverlege Johan Svartberg, Universitetssykehuset Nord-Norge, Medisinsk avdeling B, ble i mars valgt til ny leder i Norsk endokrinologisk forening.

  Norge har best legedekning i Norden

  Norge har best legedekning i Norden

  Per i dag er det 264 innbyggere per yrkesaktiv lege under 67 år i Norge, tilsvarende 3,79 leger per 1 000 innbyggere. I 1983 var det 476 innbyggere per yrkesaktiv lege. Norge har den beste legedekningen i Norden og er på nivå med Tyskland, Belgia, Ungarn og Bulgaria. Innenfor OECD er det bare Italia, Spania og Hellas som har en bedre legedekning enn Norge. Det er totalt 17 254 yrkesaktive leger under 67 år i Norge. Av disse er 34,2 % kvinner og 15,6 % utenlandske leger.

  Ny leder i Nmf Utland

  Ny leder i Nmf Utland

  Årsmøtet i Norsk medisinstudentforening Utland (Nmf Utland) har valgt nytt styre. Samtidig er styret utvidet til åtte personer. Marie Thoresen, Dublin, Irland, ble valgt til ny leder. De øvrige styremedlemmene er Marit H. Christiansen, Dublin (kursansvarlig og hovedstyrerepresentant i 2003), Tobias Skylstad Johansen, Poznan, Polen (hovedstyrerepresentant i 2004), Tom H. Thune, Odense, Danmark (Æsculap-kontakt), John Bekkenes, Praha, Tsjekkia, Lars-Kåre Kleppe, Leipzig, Tyskland, Johan Kippervik, Szeged, Ungarn og Tobias Schmidt Slørdahl, Trondheim, Norge. Se også Nmf Utlands egne hjemmesider: www.medisinstudent.no

  Nmfs øvrige lokallag planlegger eller har avholdt sine årsmøter med valg av nye styrer. Nmf-Trondheim hadde årsmøte tirsdag 9. september og Nmf-Bergen har årsmøte torsdag 2. oktober.

  Nmfs ledervalgmøte og tillitsvalgtkurs finner sted på Soria Moria Hotell og konferansesenter fra 24. til 26. oktober.

  Gruppeveiledning for turnusleger

  Gruppeveiledning for turnusleger

  Det er etablert gruppeveiledning for turnusleger i kommunehelsetjenesten. Sosial- og helsedirektoratet har engasjert seg i dette arbeidet. Ordningen er etablert i de fleste fylker med unntak av Oslo/Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark.

  Veilederne møtes to ganger årlig, sist i august. Ett av temaene på dette møtet var om ordningen skal gjøres obligatorisk. Direktoratet ønsker å utvide gruppeveiledningen til alle fylkene da det anses som et viktig tiltak for å øke kvaliteten på utdanningen under turnustjenesten.

  Hva skal jeg bli?

  Hva skal jeg bli?

  Legeforeningen har utarbeidet en bok med tittelen Hva skal jeg bli? Boken, som er redigert av Guttorm Brattebø og Charlotte Haug, inneholder en presentasjon av de ulike spesialitetene i medisin. Boken er gratis og kan fås ved henvendelse til posten@legeforeningen.noeller informasjonsavdelingen på telefon 23 10 91 73/23 10 91 74.

  – Boken, som sist ble revidert i 1997, forsøker å gi et inntrykk av hva slags arbeidssituasjon en kan vente seg innenfor de ulike fagområdene, sier forfatterne. Kapitlene er skrevet av tillitsvalgte i spesialitetskomiteer og spesialforeninger.

  De fleste spesialitetene har også utarbeidet Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for spesialiteten. Disse heftene er tilgjengelige i Legeforeningens sekretariat.

  Slips og/eller skjerf

  Slips og/eller skjerf

  Ønsker du en gave til deg selv eller en kollega? Legeforeningens har lekre slips og skjerf i 100 % silke til salgs. De er i blått med motiv av Legenes hus i Oslo, og i grått, sort og gyllent. Skjerfet er 140 cm langt, 40 cm bredt og leveres i gavepakning.

  Prisene er kr 250 for slips, kr 350 for skjerf og kr 500 for slips og skjerf samlet.

  Slips og skjerf bestilles via posten@legeforeningen.no eller Posten, Den norske lægeforening, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. De kan også bestilles via Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no Du finner bestillingsskjema under Medlemsinformasjon.

  Nye landsstyrerepresentanter for spesialforeningene

  Nye landsstyrerepresentanter for spesialforeningene

  Nøyaktig halvparten av spesialforeningene var representert da spesialforeningenes fellesutvalg valgte nye representanter til landsstyret.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20493

  Ukorrekt om leger i Bergens Tidende

  Ukorrekt om leger i Bergens Tidende

  I en leder medio august hadde Bergens Tidende (BT) til dels krasse uttalelser mot legene. Avisen hevder at mer penger og økt prestisje synes å være eneste muligheten til å rekruttere flere leger til sykehjemmene på kort sikt.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20238

  KLP og tjenestepensjon for ansatte i helseforetak

  KLP og tjenestepensjon for ansatte i helseforetak

  Flere organisasjoner, deriblant Akademikerne, er meget bekymret for konsekvensene av en omdanning av Kommunal Landspensjonskasse (KLP) til aksjeselskap for tjenestepensjonene til de ansatte i helseforetakene. De har derfor bedt om et møte med helseministeren angående dette.

  Les hele saken: www.legeforeningen.no/index.db2?id=20303

  Legestatistikk på nett

  Legestatistikk på nett

  Nettsidene med legestatistikk oppdateres jevnlig med informasjon om blant annet antallet leger i Norge, medlemstallet i Legeforeningen og spesialistgodkjenninger.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=18

  Reisebestilling rett fra nett

  Reisebestilling rett fra nett

  Informasjon om Legeforeningens reisepolicy og leverandør av reisetjenester finnes på en egen nettside. Velg reiseinformasjon i menyen til venstre på www.legeforeningen.no

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=243

  Søk på nettsidene

  Søk på nettsidene

  Bruk feltet for hurtigsøk direkte fra hovedsiden eller benytt deg av mulighetene til å tilpasse søket etter egne behov på hovedsøkesiden.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=10904

  Kontakt med sekretariatet

  Kontakt med sekretariatet

  Ved å velge Kontakt fra menyen til venstre på www.legeforeningen.no kommer du til en oversikt over alle ansatte i sekretariatet.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=23

  Skjemaer og trykksaker

  Skjemaer og trykksaker

  På Legeforeningens hjemmeside, se Skjemaer og trykksaker, finner du lenker til en rekke av Legeforeningens tilbud.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=17

  Godkjente spesialister

  Godkjente spesialister

  Liste over godkjente spesialister i Norge finnes på www.legeforeningen.no. Velg Utdanning og kurs fra den horisontale menyen, og deretter Godkjente spesialister. Listen oppdateres fire ganger i året. Nye godkjente spesialister finnes i referatene fra sentralsyremøter som også er tilgjengelig på nettsidene.

  Les mer: www.legeforeningen.no/index.db2?id=1707

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media