m2022/8
Minileder
Les mer om
Fra redaktøren
Debatt
Kronikk
Originalartikkel
Kort rapport
Klinisk oversikt

Hudtransplantasjon

Noe å lære av
Medisinen i bilder
Medisin og tall
Fra fagmiljøene
Intervju
Personlige opplevelser
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Ph.d.-disputaser
Minneord

Kristin Lossius

Anne Kristin Rustad

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media