Ketamin kan dempe selvmordstanker

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Personer med selvmordstanker kan hjelpes med intravenøs ketaminbehandling, viser ny studie.

  Foto: Science Photo Library / NTB
  Foto: Science Photo Library / NTB

  Behandling av alvorlige selvmordstanker er en stor utfordring i akuttpsykiatrisk virksomhet. Rask lindring av selvmordstanker kan være livreddende. Ved mange av dagens behandlingsalternativer inntreffer effekten først etter noe tid eller etter gjentatte intervensjoner. En ny fransk studie bekrefter tidligere funn som har antydet at anestesimiddelet ketamin virker raskt og har få bivirkninger og vedvarende effekt over tid (1).

  Studien omfattet 156 pasienter som var innlagt frivillig med akutte selvmordstanker uten psykose eller rusavhengighet. Pasientene ble randomisert til å motta to infusjoner med ketamin i dose 0,5 mg/kg eller placebo ved studiestart og etter 24 timer – i tillegg til ordinær behandling. Alle deltakerne gjennomgikk en strukturert symptomkartlegging ved studiestart: tre ganger første dag, deretter daglig i tre dager og så annenhver uke i totalt seks uker.

  Etter tre dager hadde langt flere ketaminbehandlede pasienter blitt skrevet ut uten selvmordstanker enn pasienter som hadde fått placebo (oddsratio 3,7; 95%-KI 1,9 til 7,3). Etter seks uker var andelen uten selvmordstanker fortsatt høyest i ketamingruppen (oddsratio 0,8; 95%-KI 0,3 til 2,5).

  – Denne randomiserte studien viser en solid og hurtig innsettende effekt av intravenøs ketaminbehandling på alvorlige selvmordstanker, spesielt ved bipolar lidelse, sier Ole A. Andreassen, som er professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

  – Behandlingen hadde få bivirkninger og ga ingen økning av mani eller psykose. Studien er godt gjennomført, men det er vanskelig å sikre full blinding ettersom deltakerne merker at de får ketamin. De positive resultatene styrker grunnlaget for å innføre evidensbasert ketaminbehandling, som alltid må være integrert med psykososiale tiltak, sier Andreassen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media