Grå fordeler i en grønn omstilling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er på tide med en vårrengjøring i Legeforeningens medlemsfordeler.

  Den sjette delrapporten fra FNs klimapanel, som kom i slutten av februar, formidler at klimaendringer og ekstremvær med høy grad av sikkerhet vil forårsake forverret helse og tidlig død (1). Overforbruk og rovdrift på klodens ressurser går ut over planetens tålegrenser (2). Med varslet Kode Rød for menneskeheten og klimakrisen som den største trusselen mot folkehelsen (3), er det essensielt at alle parter i helsevesenet bidrar til å motvirke endringene.

  Siden 1886 har Legeforeningen kjempet «for deg og faget du brenner for» (4). Legeforeningen har makt til å påvirke medlemmene i en mer bærekraftig retning, men tilbyr likevel samarbeidsavtaler som har betenkelige konsekvenser for jordens ressurser, liv og helse. Det er på tide med en vårrengjøring.

  Legeforeningen skal applauderes for avtalen som gir tilbud på pensjon og fond via Kron, som har en tydelig miljøprofil med tilrettelegging for bærekraftige investeringer (5). Imidlertid er forsikring i Storebrand og bankavtaler i Danske Bank hyppig benyttede tilbud, og tall vi har fått fra Akademikerne pluss viser at henholdsvis 85 % og 25 % av medlemsmassen benytter seg av disse. En rangering utført av Etisk bankguide plasserer Storebrand nest øverst på listen over banker som skårer best på samfunnsansvar, etikk og bærekraft (6). Helt nederst på rangeringen ligger derimot Danske Bank. Med en «stolt og lang historie» preget av «felles verdigrunnlag og samfunnsansvar» (7), kan man stille spørsmål ved hvorfor Legeforeningen ikke velger Storebrand som eneste tilbyder.

  Det gode og grønne liv

  Det gode og grønne liv

  Medlemskap i Legeforeningen gir en flat rabatt hos Norwegian og frister med både lavpris og weekendrabatt på ulike hoteller. I en tid der fysisk møtevirksomhet var populært, var disse tilbudene gunstige. Imidlertid har økt digital tilstedeværelse i koronapandemien resultert i at ca. 75 % av statlige virksomheter og kommuner har styrket satsingen på utvikling av digitale tjenester (8), med påfølgende økt effektivisering. Denne omstillingen kan i tillegg redusere CO2-utslipp med 90–99 % (9), noe som taler for at man bør holde fast ved den digitale møtekulturen også når pandemien går over i en endemisk fase. Legeforeningen bør ikke gjennom sine avtaler stimulere til økt bruk av hotell og fossil transport på bekostning av andre mer klimavennlige alternativ.

  Legeforeningen bør ikke gjennom sine avtaler stimulere til økt bruk av hotell og fossil transport på bekostning av andre mer klimavennlige alternativ

  Legeforeningens avtaler gjennom Akademikerne pluss gir også rabatt på drivstoff og kjøp av bestemte bilmodeller, der valg av bensin- og dieselbiler genererer større rabatt enn elbiler (10). Rabatten målt i kroner kan riktignok være like god på elbiler som på fossildrevne biler. Med bakgrunn i at 8 av 10 nordmenn som kjøpte ny bil i 2021, gikk til innkjøp av en elbil (11), utfordrer vi likevel Legeforeningen til å vurdere aktualiteten av rabatt på fossildrevne biler.

  Nye generasjoner nordmenn – deriblant medisinstudenter og unge leger – uttrykker større klimabekymring og mer positiv holdning til virkemidler og politikk som stimulerer utslippskutt (12). Nærmere halve befolkningen har fått økt klimabevissthet og ønske om å bidra til bedre klimavaner etter koronapandemien (13).

  Legeforeningens medlemsrabatter på flyreiser, hotellopphold og fossildrevne bilmodeller medfører betydelige klimagassutslipp når de benyttes, til tross for klimaendringenes åpenbare og alvorlige konsekvenser for helse. Vi mener det er på høy tid at avtalene erstattes med grønnere alternativer, som rabatter på videomøtetjenester, utvidede rabatter på elbiler, elsykler/sykler, togreiser, leie av bolig og utstyr og opplevelser.

  Vårrengjøringen er i gang

  Vårrengjøringen er i gang

  Et ansvar ligger også hos oss som medlemmer, forbrukere og individuelle helsearbeidere. Vi kan og bør stille krav til hvor og hva våre penger investeres i. Medlemspåvirkning vil kunne dytte relevante aktører til en bærekraftig omstilling. Det krever at fagforeninger er villige til å lytte til medlemmene sine, veilede og opplyse – og å stille strengere krav til sine samarbeidspartnere. Vi foreslår at Legeforeningen innsetter en bærekraftsansvarlig som kan arbeide med å styrke organisasjonens klimaprofil, sikre at bærekraftsperspektivet er integrert i foreningens aktiviteter samt sørge for at informasjon om klimaforpliktelser vedtatt i helsesektoren når ut til alle medlemmer og samarbeidspartnere.

  Vi foreslår at Legeforeningen innsetter en bærekraftsansvarlig som kan arbeide med å styrke organisasjonens klimaprofil

  Allerede foregår det mobilisering for en grønn omstilling i helsevesenet. Nylig har Helse- og omsorgsdepartementet sluttet seg til klimatoppmøtet i Glasgow (COP26) sitt helseprogram og lansert klimaforpliktelser på helsefeltet (14). De regionale helseforetakene har vedtatt miljømål om felles CO2-utslipp (15). I fjor innførte Legeforeningen en fossilfri investeringsstrategi etter oppfordring fra Legenes klimaaksjon (16).

  Legeforeningen har vaskekosten innen rekkevidde. Skal Legeforeningen henge med, må den gripe kosten og begynne å rydde i avtalene sine. Foreningen bør tilrettelegge for at medlemmene kan ta ansvarlige forbrukervalg som ikke går på bekostning av planetens ressurser, liv og helse. Først da tror vi på at Legeforeningen kjemper for deg og faget du brenner for.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media