Benchmarking = normsammenligning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Selvsagt kan uttrykket benchmarking oversettes til norsk.

  Foto: IdpStock / iStock
  Foto: IdpStock / iStock

  Engelske faguttrykk blir stadig introdusert i norsk medisin. Mange av dem er ikke umiddelbart forståelige, verken for fagfolk eller allmennheten. Et slikt ord er benchmarking. I medisin brukes benchmarking om en «metode der en sammenlikner egen praksis opp mot en bestemt standard (for eksempel en nasjonal retningslinje) eller en praksis som en anser som eksemplarisk (for eksempel en tilsvarende behandling på en annen institusjon nasjonalt eller internasjonalt)» (1).

  Ordet skal ha sin opprinnelse fra landmåling, der man setter et merke på en gjenstand for å markere beliggenhet (2). I 1960-årene ble uttrykket tatt i bruk innen industri, finans og næringsliv for å sammenligne egen virksomhet med en standard eller norm man strever mot (3). Oxford English Dictionary definerer begrepet som «evaluation against an established standard» og nevner to særskilte bruksområder, IT-teknologi (computing) og næringsliv (business), men ikke medisin (3). Uttrykket kom gradvis i bruk i medisinen i 1990-årene og ble etablert som MeSH-term i 1998 med definisjonen «method of measuring performance against established standards of best practice» (4).

  Stammespråk

  Stammespråk

  Å finne norske avløserord for engelskspråklige faguttrykk i medisinen kan selvsagt være vanskelig. Likevel kan nok et ubevisst ønske om å få beholde et fagspråk som bare noen få behersker, spille inn. Språket blir et stammespråk som kommuniserer eksklusivitet. Å hevde at et engelskspråklig faguttrykk ikke lar seg oversette til norsk, er ofte et uttrykk for manglende erfaring med å finne norske avløserord (5). Da er det enklere å følge minste motstands vei: å importere fra engelsk.

  I en artikkel om fagterminologi i medisinsk kvalitetsarbeid i Tidsskriftet i 1997 påsto forfatterne at «benchmarking er et begrep som oppfattes noenlunde likt av alle som bruker det» og at innføring av et eget norsk begrep sannsynligvis ville forvirre mer enn å oppklare (6). Dette er et eksempel på at vi ofte setter hensynet til vårt eget, ofte snevre fagmiljø (les: stamme) foran behovet for å bli forstått av allmennheten.

  Hva kan benchmarking kalles på norsk?

  Hva kan benchmarking kalles på norsk?

  Ordet benchmarking gir i dag kun 13 treff på Tidsskriftet.no (7). I nesten alle disse artiklene er ordet enten satt i anførselstegn eller i parentes. Dette tyder på at ordet ikke helt ut er akseptert på norsk til tross for at det er oppført i Tidsskriftets egen ordliste (8). Det finnes også i enkelte ordbøker, som Det norske Akademis ordbok (naob.no) og Stor norsk ordbok (ordnett.no). Men det står verken i Bokmålsordboka eller Nynorskordboka (ordbokene.no), som drives av Universitetet i Bergen og Språkrådet i fellesskap.

  Det er gjort mange forsøk på å finne norske avløserord for benchmarking, bl.a. sammenlikning, sammenliknende analyse og målestokkanalyse (9). Språkrådet har foreslått referansemåling, referansenormering og styringsnormering (10)). Ingen av disse ser ut til å være i særlig mye bruk, i hvert fall ikke i medisinsk sammenheng. Forslagene er heller ikke helt dekkende for et viktig poeng: Sammenligningen gjøres mot en viss standard eller norm – ikke mot en tilfeldig valgt referanse eller et gjennomsnitt (1–4).

  Normsammenligning

  Normsammenligning

  To enkle metoder kan anbefales når man skal forsøke å finne et norsk avløserord for et engelsk faguttrykk (5). Den ene er en direkte oversettelse, i dette tilfellet: benchmarking = benkemerking. Det er neppe hensiktsmessig her; en direkte oversettelse av et engelsk uttrykk som har sitt opphav i landmåling og næringsliv, klinger dårlig på norsk.

  Den andre metoden er å ta utgangspunkt i forklaringen om hva ordet betyr. Ordet benchmark er forklart i en norsk ordbok med standardverdi eller norm (11). I en medisinsk sammenheng kan dette altså være en nasjonal retningslinje eller eksemplarisk praksis (1). Ved benchmarking sammenlignes egen praksis med en slik norm. Da gir avløserordet seg selv: normsammenligning.

  Medisinske og helsefaglige miljøer bør unngå ordet benchmarking i norske tekster. Ordet virker fremmed og ekskluderende og vanskeliggjør noe så enkelt som en sammenligning. Da er det bedre å skrive hva man gjør og hva man sammenligner mot. Hvis man trenger et norsk ord for metoden, er normsammenligning langt bedre enn benchmarking. Skriv gjerne i parentes at metoden omtales i engelskspråklig faglitteratur som benchmarking.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media