Fornyet vurdering – stoler du på legen?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fornyet vurdering av diagnose eller behandling gir både muligheter og utfordringer.

  Fornyet vurdering er i dag vanlig ved alle store valg her i livet, enten det er kjøp av bolig, ny bil eller valg av utdannelse. Det er flere typer av dette innen medisinen. På 1970-tallet ble fornyet vurdering etablert av forsikringsselskaper i USA for å kontrollere utgifter ved kostbare kirurgiske inngrep (1). Leger kan spørre en kollega eller en annen spesialist om en second opinion, og dessuten har pasienter rett til fornyet vurdering av sin helsetilstand hvis vedkommende er misfornøyd med en tidligere vurdering fra spesialisthelsetjenesten.

  Ordningen praktiseres forskjellig internasjonalt. I Storbritannia har ikke pasientene rett til fornyet vurdering. Hvis en allmennlege velger å be om dette, kan ikke pasienten insistere på en spesifikk behandler. Pasienten kan imidlertid nekte å bli henvist til en lege vedkommende ikke ønsker å treffe (2).

  Ordningen utvikles gjennom nye motiver og aktører. Det private helsevesenet oppfordrer pasienter til å be om fornyet vurdering (3), og leger tilbys beslutningstøtte fra kompetanseenheter. Kvalitetssikring av praksis etter initiativ fra myndigheter, egen institusjon, spesialitet eller kliniske retningslinjer kan inkludere fornyet vurdering.

  Erfaringer

  Erfaringer

  Feil diagnose forekommer hos vel 5 % av pasientene i primærhelsetjenesten, oppdages ved obduksjon i 10 % av dødsfall og forårsaker 6–17 % av uønskede hendelser i sykehus (4). En studie fra Mayo-klinikken viser at ved fornyet vurdering fikk 21 % av pasientene ny diagnose, 66 % av diagnosene ble vurdert som delvis riktige, mens 12 % var korrekte (5).

  Mange pasienter er ikke klar over sin rett til fornyet vurdering

  Mange pasienter er ikke klar over sin rett til fornyet vurdering, og en gallup i USA viste at 70 % av publikum ikke så behovet. Underforbruk av ordningen hos leger skyldes at egne kvaliteter overestimeres, at man ikke ønsker å endre oppfatning til en kollega, eller at man bekymrer seg for sanksjoner mot egen praksis. Overforbruk kan skyldes at man tjener noe på å tilby fornyet vurdering (3, 6).

  Muligheter og utfordringer

  Muligheter og utfordringer

  Ved kreft er fornyet vurdering viktig når forsinket diagnostikk påvirker sykdomsforløpet. Norge har etablert en second opinion-gruppe som skal gi råd til pasienter med uhelbredelig sykdom (7). Ved enkelte typer kirurgi med usikkert nytte–risiko-forhold er fornyet vurdering anbefalt (6). På den måten blir alle tilgjengelige behandlingsvalg presentert for pasient og henvisende lege, spesielt i lys av den raske utviklingen i moderne medisin. I en slik prosess vil pasienter lettere forstå sine muligheter. Bruk av maskinlære og kunstig intelligens er særlig aktuelt innen radiologi og patologi (8, 9). Digital kommunikasjon mellom spesialister og mellom behandlingsnivå blir stadig enklere. Dette kan effektivisere diagnostikk og behandling, og øke tilliten til helsevesenet.

  Å skulle gi fornyet vurdering ved enhver diagnose eller behandling er ressurskrevende, og det er begrenset dokumentasjon om nytteverdi og kostnader (6). I enkelte kommuner kan det være vanskelig å sikre nok fastleger som kan gi slik vurdering. Studier i flere land viser at leger rekvirerer undersøkelser og prosedyrer som strengt tatt ikke er medisinsk indisert (10). Påtrykk fra pasienter og media kan medvirke til overbehandling. Ønske om fornyet vurdering betinget i helseangst eller legemiddelavhengighet kan gjøre at pasienter «shopper leger». Kulturelle forhold kan også påvirke atferden. Polske innvandrere oppfatter fastlegesystemet i Norge som begrensende for kontakt med spesialisthelsetjenesten og velger legekontakt i hjemlandet (11).

  Mange pasienter i Norge stoler på at deres lege bruker fornyet vurdering fornuftig (12). Utvikling av denne ordningen vil utfordre legerollen, lege–pasient-forholdet og helsevesenet.

  PDF
  Skriv ut
  Kommenter artikkel

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media