m2021/12
Minileder
Fra redaktøren
Leder
Kommentarer
Rettelser
Debatt
Kronikk
Fra andre tidsskrifter
Originalartikkel
Klinisk oversikt
Noe å lære av
Kort kasuistikk
Medisinen i bilder
Medisin og tall
Intervju
Legelivet
Språkspalten
Tidligere i Tidsskriftet
Anmeldelser
Minneord

Hallvard Holdaas

Kåre Molne

Eivind Andreas Warberg

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media