Kåre Molne

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor emeritus Kåre Molne døde 1. juli 2021, 88 år gammel.

  Etter i 1959 å ha avsluttet medisinstudiet i sin fødeby Oslo kom han raskt i gang med forskning og disputerte i 1970 på en avhandling om hormonelle forhold hos mus. I 1972 mottok han professor Skjelderups gullmedalje sammen med Narve Moe for en avhandling om østrogenutskilling ved truende fosterdød. I 1973 ble han spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og fra 1974 ble han overlege ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet, med ansvar for infertilitetsbehandling.

  Fra 1981 til pensjonering i 2000 var Kåre avdelingsoverlege ved Kvinneklinikken, Regionsykehuset i Trondheim, og professor ved NTNU. Det var en periode med rivende utvikling mot et moderne universitetssykehus. Kåre hadde store ambisjoner. Nye områder ble tilført avdelingen, som et nasjonalt senter for fostermedisin, seksjon for infertilitet, seksjon for gynekologisk onkologi, laboratorium for urodynamikk og mottak for kvinner utsatt for seksuelt overgrep. Infertilitetsbehandling var hans hjertesak. Første prøverørsbarn var født i England i 1978, og Kåre så at det var en behandlingsmetode for fremtiden. Han samlet et kompetent team, og i 1984 kom Norges første prøverørsbarn til verden i Trondheim.

  Som dekan ved Det medisinske fakultet i 1987–93 sto Kåre i spissen for opprettelsen av et fullverdig medisinstudium i Trondheim. Han var medforfatter av mange norske lærebøker innen fødselshjelp og kvinnesykdommer og var en inspirerende underviser, avholdt av studentene. Både studenter og kolleger fikk oppleve Kåre og hans kone Karis gjestfrihet ved sammenkomster i deres hyggelige hjem.

  Kåre var opptatt av Kvinneklinikkens akademiske utvikling, og det ble i hans funksjonstid kreert 14 dr.med.-er. Både klinikere og forskere følte seg verdsatt ved avdelingen. Kåres vidsyn, ambisjoner, vennlighet og – ikke minst – politiske teft overfor bevilgende myndigheter ga bonus til klinikken i form av utstyr og plass. Kåre ble i 1995 ridder av St. Olavs Orden, og i 1996 ble han hedret med Norsk gynekologisk forenings ærespris.

  Kåre var et friluftsmenneske med mål om å bestige flest mulige fjell over 2 000 meter. Sammen med sin hustru Kari kunne han glede seg over en voksende familie med de to døtrene, Anne og Inger, og fem barnebarn, som var hans stolthet. Han fikk heldigvis mange gode pensjonistår før alderens skrøpelighet innhentet ham.

  Ved Kåres død er en bauta innen norsk gynekologi gått bort.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media