Hallvard Holdaas

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En nær venn og sentral person i Norges transplantasjonsmiljø gikk bort 17. juni, 74 år gammel. Hallvard var nyrelege og forsvarte sin doktorgrad i nyrefysiologi i 1984. Han ble ansatt ved Rikshospitalets nyreseksjon i 1985 og ble der til pensjonsalder. Rikshospitalet har landsfunksjon for transplantasjon og er et av Europas største transplantasjonssykehus. Han opplevde betydelig utvikling i fagfeltet og var i stor grad selv med på å drive utviklingen, med engasjement og enorm arbeidskapasitet. Han var en ypperlig forsker og publiserte et stort antall forskningsartikler. Hallvard var internasjonalt anerkjent og var en hyppig invitert foredragsholder i Europa, USA og Asia. Han brukte nettverket sitt til å invitere internasjonale fagpersoner til Norge. Dette var helt klart med på å heve standarden.

  Hallvard spredde humør og betydde mye for arbeidshverdagen vår. han var en pioner i å utdanne kommende nyreleger i transplantasjonsmedisin, og dagens nyreleger husker hans nasjonale kurs. Han framholdt viktigheten av å engasjere flere faggrupper, spesielt sykepleierne, i oppfølging av pasientene. Hans sosiale engasjement i og for avdelingen var enestående. Han inviterte årlig arbeidskollegaer – leger, sykepleier og sekretærer – hjem til seg. Og da var det gourmetmiddag som han alltid hadde laget selv!

  Hallvards internasjonale status ble bekreftet da et betydelig transplantasjonstidsskrift, Transplantation, trykket en biografi om ham. Men mest av alt satte Hallvard pris på de daglige møtene med pasientene, som ga uttrykk for at denne joviale doktoren, som snakket trøndersk, virkelig kunne forklare ting og gjøre seg forstått. Vi, hans kolleger, har også lært mye av Hallvard, og setter uendelig stor pris på den tiden vi har hatt sammen med ham.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media