Resultater av midler til kvalitetsforbedring

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet tildeler hvert år midler til prosjekter som jobber med kvalitetsforbedring. Målet er å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

  ANALYSE: Et av prosjektene som har fått støtte gjennom fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, er en…
  ANALYSE: Et av prosjektene som har fått støtte gjennom fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, er en dødsårsaksanalyse av 1000 dødsfall ved St. Olavs Hospital. Illustrasjonsfoto: Colourbox

  Flere av prosjektene som har fått midler er nå ferdigstilte, og resultatet er et spekter av ulike veiledere, retningslinjer, portaler og analyser. Forhåpentligvis vil dette spekteret av resultater også gi resultater i kvaliteten på yrkesutøvelsen og ikke minst pasientsikkerheten.

  Akuttpsykiatri har fått en app

  Akuttpsykiatri har fått en app

  Det ble gitt midler til å utarbeide en veileder i akuttpsykiatri. Veilederen skulle standardisere retningslinjene for akutt vurdering og behandling av psykiatriske pasienter i vaktsammenheng. Ved å lage en app ble veilederen tilgjengelig for arbeidere i det psykiatriske fagfeltet, samt i legevakt-sammenheng eller ved somatiske avdelinger. Veilederen i akuttpsykiatri (VAP) skal være en levende lærebok med jevnlige revisjoner som sikrer oppdateringer innen forskning og helsemyndighetenes anbefalinger.

  Populær veileder i fødselshjelp

  Populær veileder i fødselshjelp

  Norsk gynekologisk forening sin veileder i fødselshjelp har lenge vært en populær veileder, og i 2020 ble en 65-kapitlers revidert versjon av veilederen lansert etter nesten to års arbeid.

  Besøkstallene tyder også på at veilederen fremdeles er meget populær og i bruk med hele 30 000 månedlige sidevisninger.

  Mikrobiologiportal

  Mikrobiologiportal

  Med et mål om å forbedre kvaliteten innen det mikrobiologiske analysetilbudet på nasjonalt nivå, tildelte fondet midler til en felles mikrobiologiportal. Den tilgangskontrollerte kommunikasjonsplattformen Mikinfo, ble flyttet over til Mikrobiologiportalen, og er sammen med resten av portalen gjort mer brukervennlig.

  Retningslinjer for søvnundersøkelser

  Retningslinjer for søvnundersøkelser

  For å sørge for at pasienter med søvnlidelser i Norge blir undersøkt likest mulig, ble det tildelt midler til et prosjekt som lagde retningslinjer for søvnundersøkelser.

  Representanter fra aktuelle spesialiteter og de tre norske søvnrelaterte kompetansetjenestene ble oppnevnt og publiserte anbefalinger for utførelse av søvnundersøkelser.

  Ortogeriatrisk hoftebruddbehandling

  Ortogeriatrisk hoftebruddbehandling

  Det er utarbeidet en veileder for tverrfaglig behandling av pasienter med hoftebrudd med hjelp fra fondet. «Ortogeriatri» er behandlingsmodeller der spesialister i ortopedi, anestesiologi og geriatri gir behandling gjennom et bredt tverrfaglig samarbeid på tvers av profesjonsgrenser. Gjennom veilederen håper prosjektlederen på å sikre en godt gjennomført ortogeriatrisk tilnærming som kan gi bedre gangfunksjon, bedre funksjon i dagliglivets aktiviteter og bedre livskvalitet, samt være samfunnsøkonomisk lønnsomt ved å redusere bruken av institusjoner.

  Digital veileder i BUP

  Digital veileder i BUP

  Prosjektet fikk midler for å formidle oppdatert kunnskap om kliniske perspektiver i behandling av barne- og ungdomspsykiatriske lidelser. I tillegg skulle de utarbeide generelle prinsipper når det gjelder medisinering av barn og unge.

  Prosjektet ville også øke bevisstheten om barne- og ungdomspsykiatere gjennom digitaliseringen, utvidelsen av veilederen og produksjon av en film om legens rolle i barne- og ungdomspsykiatri.

  Oppgaveglidning og pasientsikkerhet

  Oppgaveglidning og pasientsikkerhet

  Det ble foretatt en kvalitativ studie av kommentarer i en lukket Facebook-gruppe for allmennleger i Norge. Bidragsyterne i kommentarene rapporterte inn ulike hendelser i tilknytning til horisontal oppgaveglidning. Analysen indikerte at pasientsikkerheten kan trues når horisontal oppgaveforskyvning planlegges og iverksettes uten en systematisk prosess der alle aktører bidrar med vurdering av tilgjengelige ressurser.

  Dødsårsaksanalyse ved St. Olavs Hospital

  Dødsårsaksanalyse ved St. Olavs Hospital

  Prosjektet fikk midler fra fondet for å undersøke 1000 dødsfall ved St. Olavs Hospital via analysemetoden «Retrospective Case Record Review». Målet var å få et bedre bilde av hvor mange dødsfall som kunne vært unngått. Norske tall for unngåelige dødsfall spriker svært og dette prosjektet viste at det er færre uunngåelige dødsfall enn tidligere antatt.

  Alle disse prosjektene vil være med på å forbedre arbeidet innenfor de ulike feltene, gjennom standardisering, tilgjengeliggjøring av informasjon og økt kunnskap. Fondet for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet kan vise til en god merittliste da de delte ut årets midler til nye prosjekter i juli.

  Lurer du på noen av prosjektene? Les mer om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet på legeforeningen.no/fag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media