Sykehuslegers arbeidstid er i endring

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Arbeidstiden blant sykehusleger endres, viser en ny studie med tall fra 2010–19. Utviklingen viser at LIS-leger jobber litt mindre, mens legeledere jobber mer.

  LEFO – Legeforskningsinstituttet har siden 1994 gjennomført regelmessige spørreskjemaundersøkelser blant et representativt utvalg av yrkesaktive leger i Norge. Et gjennomgående tema har vært egenrapportert arbeidstid (1, 2). I en ny studie har vi undersøkt arbeidstiden til leger i spesialisering (LIS), overleger og leger i lederposisjoner for perioden 2010–19 (3).

  Vi fant en tendens til nedgang i antall deltidsarbeidende leger for begge kjønn, både blant LIS-leger (menn: fra 6 % til 1 %; kvinner: fra 14 % til 2 %), overleger (menn: fra 9 % til 1 %, kvinner: fra 14 % til 7 %) og legeledere (menn: fra 1 % til 0 %; kvinner: 0 %). Det var en tilsvarende økning i ukearbeidstid. Andelen leger som jobbet over 48 timer per uke, varierte mellom stillingskategoriene. Andelen LIS-leger som jobbet mer enn 48 timer per uke gikk ned for begge kjønn (menn: fra 26 % til 19 %; kvinner: fra 11 % til 7 %). For overlegene var det ingen endring (menn: 33 %; kvinner: fra 19 % til 18 %), mens den økte for legeledere (menn: fra 49 % til 58 %; kvinner: fra 36 % til 45 %). Overleger og legeledere hadde lengre arbeidsuker enn LIS-leger (3).

  En god balanse mellom arbeid og privatliv blir stadig viktigere i det moderne samfunnet, også for norske leger

  Sykehusleger har noe kortere arbeidsuker enn kolleger i andre europeiske land. Strengere arbeidstidsregulering og mer hensyn til familieliv i Norge er viktige faktorer (1, 2). I en studie av tyske sykehuslegers arbeidsforhold i 2019 hadde en stor andel av legene arbeidsuker på mer enn 48 timer, særlig leger i lederposisjon (76 %) og LIS-leger (71 %). Blant tyske overleger arbeidet 43 % mer enn 48 timer i uken. Der økte andelen leger som arbeidet deltid (< 40 timer) fra 15 % i 2013 til 26 % i 2019. Dette kan tyde på at de tyske legene ønsker mer tid til privatliv og familie (4).

  En god balanse mellom arbeid og privatliv blir stadig viktigere i det moderne samfunnet (5), også for norske leger (6, 7). Arbeidsuker på mer enn 48 timer synes for de fleste å øke misnøyen med jobb–hjem-balansen og risikoen for egne helseplager (8). Kontroll over arbeidstiden er dessuten viktig for pasientsikkerheten og for god kommunikasjon med pasienter og kolleger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media