Se artikkelen og kommentarene

A. Bjerring og medarbeiderne svarer

Kommentar
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Takk til Kjetil Retterstøl for et aktuelt og godt spørsmål.

  Myokarditt er årsak til 5 - 15 % av plutselig hjertedød hos atleter, men det er usikkerhet knyttet til tallene og de varierer med alder (1). Koblingen mellom myokarditt og mRNA-vaksinene mot Covid-19 er et aktuelt tema. Både amerikanske og israelske helsemyndigheter har slått fast at det er en sannsynlig kobling. Dette synet støttes i hovedsak også av WHO (2).

  Dersom det er en reell kausal sammenheng, er det primært mistanke om en hypersensitivtetsmyokarditt, en type eosinofil myokarditt. I en case-serie fra det amerikanske forsvaret, gikk det i snitt 50 timer fra vaksinasjon til symptomdebut (3). Over 90 % hadde mildt sykdomsforløp.

  Det er altså betydelig usikkerhet rundt tallene, en kausal sammenheng er sannsynlig, men ikke sikker, insidensen er lav og forløpene milde. Det finnes dessuten studier som viser at personer som trener regelmessig har bedre effekt av vaksiner (4). Det finnes per nå ikke særskilte råd om opphold i trening ifm. vaksinering. Sammenhengen mellom myokarditt og mRNA-vaksinene har imidlertid medført en grad av usikkerhet knyttet til idrettsaktiviteter. Derfor kan det være et godt råd å anbefale at atleter unngår hard trening i anslagsvis tre døgn etter vaksinasjon, særlig etter dose to. Om man da ikke har fått symptomer suspekt på hjertesykdom og ikke lenger har noen av de vanlige bivirkningene av vaksinen, kan man gjenoppta trening som normalt. Dette er ikke offisielle anbefalinger og rådene er basert på sparsomt med data. Vaksinen igangsetter en immunrespons og det er generelt ikke tilrådelig og ofte kontraproduktivt for formutvikling å trene hardt under pågående inflammasjon/infeksjon.

  Vedrørende Christian Eriksen, så har det versert sprikende informasjon om hvorvidt han var nylig vaksinert eller ikke, men en faktasjekk utført av USA Today har slått fast at han var uvaksinert (5).

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media