Rettelse: Legionellose etter smitte fra fontenen på Youngstorget

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2021; 141: 1085–6.

  I Tidsskriftet nr. 11/2021, s. 1086 skal det stå: Vi har fått opplyst fra Stavanger universitetssjukehus at det er funnet genotype 256 hos én annen pasient fra Oslo med påvist legionellose i 2020.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media