Annonse
Annonse
Bryst- og endokrinkirurgi
20.08.2013
Brystkreftkirurgi innebærer vanskelige avgjørelser som bør understøttes av gode, oppdaterte nasjonale retningslinjer Kirurgi ved brystkreft har utviklet seg fra et mutilerende inngrep ad modum...
20.08.2013
Den aldersjusterte forekomsten av duktalt carcinoma in situ (DCIS) og infiltrerende brystkreft (brystkreft) har økt de siste tiårene i den vestlige delen av verden ( 1 ) og også i Norge ( 2 ). Det...
12.11.2012
Få pasienter dør etter kirurgisk behandling i Norge. Det viser en stor europeisk studie. Illustrasjonsfoto Istockphoto Kohortstudien omfattet rundt 46 000 voksne som gjennomgikk ikke-kardial...
17.04.2012
15 – 25 % av dem som fikk påvist brystkreft ved mammografiscreening, hadde ingen nytte av behandlingen. Dette viser ny norsk studie. Mette Kalager og Michael Bretthauer,...
06.03.2012
Svingninger i insidensen av brystkreft kan forklares av mammografiscreening og variasjoner i hormonbruk rundt overgangsalderen. Det viser ny norsk studie. Steinar Tretli (til venstre) og Harald...
21.02.2012
Insidensen av brystkreft i Norge har økt de siste 50 år ( 1 ). Økningen har vært spesielt sterk etter 1995 og rammet da i hovedsak aldersgruppen 50 – 69 år ( 2 ). I 1996 ble det startet organisert...
15.11.2011
Bedret diagnostikk og behandling har økt overlevelsen ved brystkreft ( 1 ). Samtidig har nye kirurgiske metoder, bl.a. brystbevarende operasjoner og vaktpostlymfeknuteteknikk, gitt bedret...
06.05.2011
En kvinne i 40-årene fikk diagnosen brystkreft og det ble planlagt å gjøre mastektomi og vaktpostlymfeknutediagnostikk. Under dette rutinemessige inngrepet fikk pasienten en livstruende komplikasjon...
06.05.2011
Vaktpostlymfeknuteteknikk er i løpet av det siste tiåret blitt standardmetode for å avklare om det foreligger metastasering til lymfeknuter i aksillen ved nyoppdaget brystkreft. Metoden benyttes hos...
16.12.2010
Kombinert hormonsubstitusjonsbehandling gir større utslag på forekomst og dødelighet av brystkreft på lengre sikt ifølge en oppfølgingsstudie. Den første oppfølgingen etter den randomiserte studien...