()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En amerikansk forskningsgruppe har i musestudier undersøkt om sår og sårtilheling påvirker tumorvekst i brystet.

  Stikk eller kirurgiske prosedyrer blir benyttet i forbindelse med diagnostisering og behandling av brystkreft. Dette medfører sår og sårtilheling i brystet. Resultater fra museforsøk tyder på at sårtilheling fører til akselerert tumorvekst (1).

  Mus med brystkreft ble påført sår i brystregionen eller på ryggen, og tumorveksten ble sammenliknet med svulster hos kontrollmus uten sår. Forskerne fant at sår i brystet førte til akselerert vekst av svulsten. Sår lenger unna svulsten hadde ingen effekt på tumorveksten. Også ved å injisere sårvæske nær svulsten oppnådde man tumorvekst hos musene. Effekten så ut til å være T-celleavhengig, ettersom forsøk på mus uten funksjonelle T-celler ikke medførte økt tumorvekst.

  – Operasjon er den mest effektive behandling av brystkreft. Men en operasjon vil kunne fremme muligheten for tumorvekst og metastasering – ved mekanisk frisetting av kreftceller, stimulering av angiogenesen, frigjøring av vekstfaktorer og immunsuppresjon, sier avdelingsoverlege Ellen Schlichting ved Bryst- og endokrinkirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

  – Noen pasienter nevner at svulsten er blitt større etter prøvetaking med fin- eller grovnål. Hematomutvikling i forbindelse med prøvetakingen kan gjøre det vanskelig å vurdere om det har vært en reell tumorvekst. I tillegg er det oftest et kort tidsintervall mellom prøvetaking og operasjon. Det er i humane studier ikke vist økt residivhyppighet i relasjon til utredningsmetode med henholdsvis fin- eller grovnål eller antall inngrep ved brystkreft.Én grunn til at vi ikke ser det ved brystkreft, kan være at svulsten med stikkanal senere opereres bort og at det hos mange pasienter i tillegg gis strålebehandling mot det opererte området, sier Schlichting.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media