Glykoprotein og brystkreft

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Adjuvant behandling med tamoksifen har ikke effekt på østrogenreseptorpositive svulster som også uttrykker apolipoprotein D.

  Håvard Søiland. Foto Universitetet i Bergen
  Håvard Søiland. Foto Universitetet i Bergen

  Uttrykk av proteinet i primærsvulsten er også assosiert med dårligere prognose hos pasienter over 70 år. Prognostiske og prediktive faktorer som tumorstørrelse, spredning til aksillære lymfeknuter og hormonfølsomhet, benyttes for å velge den best mulige behandlingen til kvinner med brystkreft. Hormonfølsomme svulster kan behandles med antiøstrogene medikamenter som tamoksifen. I avhandlingen Apolipoprotein D and androgen receptor in breast cancer – determination methods and aspects of prognostication viser Håvard Søiland at uttrykk av apolipoprotein D i kreftsvulsten kan få betydning både for prognose og valg av behandling.

  – Vi undersøkte svulster fra kvinner med operabel kreftsykdom der oppfølgingstiden var inntil 22 år. For pasienter over 70 år med spredning til lymfeknuter var prognosen signifikant bedre dersom svulsten ikke uttrykte apolipoprotein D, sier Søiland.

  Pasienter med hormonfølsomme svulster (ERα+) og spredning til lokale lymfeknuter ble inkludert i en randomisert studie der tamoksifen ble gitt som tilleggsbehandling versus placebo i to år. Resultatene viser at apolipoprotein D kan ha betydning for den kliniske effekten av medikamentet hos dem som hadde passert overgangsalderen.

  – Behandling med tamoksifen har ikke noen effekt dersom svulsten også uttrykker apolipoprotein D. Dermed kan apolipoprotein D-status være en faktor å vurdere når legen skal velge rett medisin til denne pasientgruppen, sier han.

  Søiland disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 9.10. 2008.

  Ordforklaring

  Apolipoprotein D (Apo D): glykoprotein (lipokalin) som ble oppdaget i plasma i 1963, i cystevæske fra bryst i 1973. Binder og transporterer småmolekylære lipofile molekyler (progesteron, arakidonsyre, tamoksifen). Uttrykkes i en rekke vev (f.eks. nervevev, bryst og prostata), men finnes også i blodet bundet til high density lipoprotein (HDL). Prekliniske data tyder på at apolipoprotein D beskytter celler mot oksidativt stress og dermed kan gi kreftceller som utrykker dette proteinet en overlevelsesfordel.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media