Brystkreftdødelighet versus brystkreftoverlevelse

Per-Henrik Zahl, Jan Mæhlen Om forfatterne
Artikkel

I en artikkel i Tidsskriftet skriver Kalager og medarbeidere at ulikt tilbud i mammografiscreening, diagnostikk og behandling kan være årsak til at overlevelse av brystkreft i Oslo, Hordaland, Akershus og Telemark var 11 %, 15 %, 12 % og 13 % høyere enn Rogaland (1 (modell 1, tab 2)).

Ulikheter i mammografitilbudet mellom norske fylker er uten tvil den viktigste årsaken til variasjon i brystkreftforekomst (2). Det gir derfor ingen mening å studere relativ overlevelse etter at mammografiscreening er innført.

Forfatterne burde i stedet ha beskrevet forskjeller i brystkreftdødelighet. Da ville resultatet ha blitt motsatt. Oslo, Hordaland, Akershus og Telemark ville ha hatt 12 % høyere dødelighet enn andre fylker.

Det er grunn til å tro at norsk brystkreftdødelighet påvirkes mer av ulikheter i fertilitet (når kvinner får barn og hvor mange barn de får) enn av variasjon i helsetilbudet (3).

Anbefalte artikler