Annonse
Annonse
Oversiktsartikkel
06.03.2018
Of all musculoskeletal pain, knee pain is among the most frequently occurring. The majority of the patients have an atraumatic knee disorder ( 1 ). Pain receptors cannot be detected in joint...
05.03.2018
Av alle muskel- og skjelettplager er kneplager blant de hyppigste. Flertallet av pasientene har en atraumatisk knelidelse ( 1 ). Smertereseptorer kan ikke påvises i leddbrusk, men er rikelig til...
20.02.2018
Migraine is a common neurological disease, and with a prevalence of 15 % in the adult population, the source of a major social, economic and psychological burden ( 1 – 3 ). Women are more frequently...
19.02.2018
Migrene er en vanlig nevrologisk sykdom, med prevalens på 15 % i den voksne befolkningen, som medfører store sosiale, økonomiske og psykologiske belastninger ( 1 – 3 ). Kvinner er oftere affisert enn...
28.11.2017
In a culturally complex society such as that of Norway, the requirement for equal treatment irrespective of age, sex and ancestry is particularly important, as significant differences have been...
28.11.2017
I et kulturelt komplekst samfunn som det norske får kravet om likeverdig behandling uansett alder, kjønn og herkomst spesiell betydning, ettersom det er påvist betydelige forskjeller i både...
16.10.2017
Genominstabilitet er et av kjennetegnene ved maligne svulster. Aneuploiditet, tilstedeværelsen av celler som inneholder en unormal DNA-mengde, indikerer nåværende eller tidligere genominstabilitet...
03.10.2017
The symptoms of heart failure are reduced exercise tolerance, breathlessness and dependent oedema, due to reduced cardiac output or elevated filling pressures ( 1 ). Cardiac output depends on both...
02.10.2017
Symptomene på hjertesvikt er redusert utholdenhet, tungpustenhet og deklive ødemer. Dette skyldes nedsatt pumpefunksjon i hjertet ( 1 ). Pumpefunksjonen er avhengig av både adekvat kontraksjonskraft...
18.09.2017
Injury to internal organs is a leading cause of death and disability in children and adolescents ( 1 ). Among older children and teenagers, almost half of all fatalities are caused by external events...