Oversiktsartikkel
12.11.2018
I 1950- og 60-årene ble de klassiske psykedeliske stoffene lysergsyredietylamid (LSD) og psilocybin undersøkt i mange kliniske studier. Disse antydet effekt ved angst og depresjon ved livstruende...
22.10.2018
Myocardial fibrosis arises when the heart’s fibroblasts produce collagenous scar tissue. This process may primarily be reparative, but over time often has negative consequences for the patient...
12.10.2018
Myokardfibrose oppstår når hjertets fibroblaster produserer kollagenøst arrvev. Denne prosessen kan primært være reparerende, men får – over tid – ofte negative konsekvenser for pasienten i form av...
17.09.2018
The umbrella term frontotemporal dementia encompasses several neurodegenerative diseases that lead to neuronal loss in the frontal and/or temporal lobes ( 1 ). Frontotemporal dementia can be divided...
13.09.2018
Sekkebegrepet frontotemporal demens favner om flere nevrodegenerative sykdommer, som fører til tap av hjerneceller i frontallappene og/eller temporallappene ( 1 ). Frontotemporal demens kan deles inn...
29.05.2018
Neonates that fail to breathe for themselves and/or have a slow heart rate immediately after birth should, according to Norwegian and international guidelines, undergo cardiopulmonary resuscitation...
28.05.2018
Nyfødte som like etter fødselen ikke puster selv og/eller har langsom hjerterytme, skal ifølge norske og internasjonale retningslinjer gjennomgå hjerte-lunge-redning (HLR) etter klart definerte...
06.03.2018
Of all musculoskeletal pain, knee pain is among the most frequently occurring. The majority of the patients have an atraumatic knee disorder ( 1 ). Pain receptors cannot be detected in joint...
05.03.2018
Av alle muskel- og skjelettplager er kneplager blant de hyppigste. Flertallet av pasientene har en atraumatisk knelidelse ( 1 ). Smertereseptorer kan ikke påvises i leddbrusk, men er rikelig til...
20.02.2018
Migraine is a common neurological disease, and with a prevalence of 15 % in the adult population, the source of a major social, economic and psychological burden ( 1 – 3 ). Women are more frequently...