Doktoravhandlinger
23.09.2019
The medical doctor and philosopher Carl Tollef Solberg defended his doctoral degree at the University of Bergen on 16 January 2018. Among other things, he reflects on counterfactual lives. Photo:...
23.09.2019
Lege og filosof Carl Tollef Solberg disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 16.1.2018. Han reflekterer blant annet over kontrafaktiske liv. Foto: Universitetet i Bergen Hvem er et...
15.10.2018
Insidensen av brystkreft har økt, og prognosen blir stadig bedre, men ikke for alle subtyper. Foto: Christian Samsonsen I mitt doktorgradsprosjekt har jeg studert insidens og prognose ved...
15.10.2018
Hjerneaneurismers form og blodstrøm kan bidra til å forutsi om de kommer til å sprekke i fremtiden. Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU Ruptur av hjerneaneurismer forårsaker over 80 % av...
01.10.2018
Melatoninbehandling gir gunstige metabolittendringer i hjernen til nyfødte rotter etter hypoksisk-iskemisk hjerneskade. Foto: privat Perinatal hypoksi-iskemi kan føre til hjerneskade hos nyfødte barn...
01.10.2018
Pneumoni hos barn er stort sett forårsaket av virus. Foto: Øystein Horgmo Før pneumokokkvaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006, var pneumokokker den vanligste påviste årsaken til...
19.09.2018
A dislocated artificial intraocular lens may be repositioned or exchanged for a new lens. The visual outcome is equally satisfactory for both surgical methods. Olav Kristianslund. Photo: Kristin H...
17.09.2018
Adjuvant brystkreftbehandling kan skade hjertet. Min forskning viser at blokkering av angiotensin II- og betareseptorer kan virke beskyttende. Foto: Ansgar Heck Antrasykliner, strålebehandling og det...
17.09.2018
En dislosert kunstig øyelinse kan sys på plass igjen eller byttes med en ny. Synsresultatet blir like bra ved begge operasjonsmetodene. Olav Kristianslund. Foto: Kristin H. Hortemo Ved...
17.09.2018
Laparoskopi har mulige fordeler sammenlignet med åpen kirurgi ved bypassoperasjon for aortoiliakal aterosklerose. Anne Helene Krog. Foto: Kristin Ellefsen Pasienter med aterosklerose i aorta og...