Doktoravhandlinger
15.10.2018
Insidensen av brystkreft har økt, og prognosen blir stadig bedre, men ikke for alle subtyper. Foto: Christian Samsonsen I mitt doktorgradsprosjekt har jeg studert insidens og prognose ved...
15.10.2018
Hjerneaneurismers form og blodstrøm kan bidra til å forutsi om de kommer til å sprekke i fremtiden. Foto: Julie Gloppe Solem/NTNU Ruptur av hjerneaneurismer forårsaker over 80 % av...
01.10.2018
Melatoninbehandling gir gunstige metabolittendringer i hjernen til nyfødte rotter etter hypoksisk-iskemisk hjerneskade. Foto: privat Perinatal hypoksi-iskemi kan føre til hjerneskade hos nyfødte barn...
01.10.2018
Pneumoni hos barn er stort sett forårsaket av virus. Foto: Øystein Horgmo Før pneumokokkvaksinen ble innført i barnevaksinasjonsprogrammet i 2006, var pneumokokker den vanligste påviste årsaken til...
19.09.2018
A dislocated artificial intraocular lens may be repositioned or exchanged for a new lens. The visual outcome is equally satisfactory for both surgical methods. Olav Kristianslund. Photo: Kristin H...
17.09.2018
Adjuvant brystkreftbehandling kan skade hjertet. Min forskning viser at blokkering av angiotensin II- og betareseptorer kan virke beskyttende. Foto: Ansgar Heck Antrasykliner, strålebehandling og det...
17.09.2018
En dislosert kunstig øyelinse kan sys på plass igjen eller byttes med en ny. Synsresultatet blir like bra ved begge operasjonsmetodene. Olav Kristianslund. Foto: Kristin H. Hortemo Ved...
17.09.2018
Laparoskopi har mulige fordeler sammenlignet med åpen kirurgi ved bypassoperasjon for aortoiliakal aterosklerose. Anne Helene Krog. Foto: Kristin Ellefsen Pasienter med aterosklerose i aorta og...
17.09.2018
Pasienter med alvorlig aortastenose har økt overlevelse, symptomlindring og bedret livskvalitet etter vellykket kirurgisk klaffeutskifting. Andreas Auensen. Foto: Øystein Horgmo I min avhandling...
03.09.2018
Rusavhengige pasienter i legemiddelassistert rehabilitering behandles i utilstrekkelig grad for hepatitt C. Foto: Øystein Horgmo, Universitetet i Oslo Infeksjon med hepatitt C-virus rammer i vestlige...