Legelivet

Om fjør og lederskap

Hvorfor er disse inspirerende lederfuglene så sjeldne i helsevesenet, mens de ser ut til å trives godt i andre habitat?

Intervju

Langs nye legeveier

− Jo lenger jeg har jobbet, desto tydeligere har det blitt for meg at det som skjer med én, rammer mange, sier psykiater Anne Kristine Bergem.

Nyeste vitenskapelige artikler

Legelivet

Grønnhette og Gråbein

Et helsepolitisk eventyr om Grønnhette og Gråbein.

Debatt

Studentopprør mot geografisk narsissisme

Studenter og undervisere frykter dårligere kvalitet på medisinstudiet i Tromsø når 181 studenter får tilbud om plass til høsten. Vi mener nåværende studiekvalitet kan opprettholdes og forbedres ved å desentralisere studiet ytterligere.

Leder

Håp når håpløsheten truer

Håp får en ekstra dybde i møte med alvorlig sykdom. Er det rom for håpsdimensjonen i rasjonell, kunnskapsbasert medisin?

Essay

Håp

Kronikk

Filleristing, rettssikkerhet og vitenskapelig uenighet

Historien har vist hvor galt det kan gå når medisinske miljøer handler i flokk uten tilstrekkelig faglig grunnlag.

Debatt

Bivirkninger skal meldes på mistanke

Helsepersonell, og særlig leger, spiller en nøkkelrolle i legemiddelovervåkingen. Ved mistanke om ukjente eller alvorlige bivirkninger etter legemiddelbruk er det viktig å bruke melde.no.

Personlige opplevelser

Leger med grenser

Min første sommerjobb og møte med legeyrket var meningsfylt og lærerikt, men fremfor alt hektisk. Jeg erfarte at noe av det viktigste for å gjøre en god jobb – nemlig tid – er den største mangelvaren.

Fra andre tidsskrifter

Mindre hiv, men mer kjønnssykdom

Den globale hivsmitten har sunket de siste 30 årene, men smitten av andre seksuelt overførte infeksjoner har økt.

Kort kasuistikk

Pagets sykdom i brystvorten

Pagets sykdom betegner en hudforandring i brystvorten som skyldes et underliggende karsinom. Ved ensidig eksematøst utslett i mamilla bør man mistenke sykdommen og ta en enkel stansebiopsi.

Debatt

Observasjonstiden etter vaksinering kan halveres

Vi kan uansett ikke observere alle lenge nok til at vi er 100 % sikre på at ingen får en vasovagal eller anafylaktisk reaksjon etter å ha forlatt vaksinasjonsstedet.

Fra redaktøren

Dette kommer til å gjøre vondt

Vårt offentlige helsevesen sliter. De ansatte må behandles som det knapphetsgodet de er.

Medisinen i bilder

Hjerne med kors

Ett døgn med

Tverrfaglig samarbeid styrker pasientbehandlingen

– Flere pasienter har behov for akutt psykiatrisk behandling. Vi jobber tett sammen i tverrfaglige team for å styrke behandlingen.

Originalartikkel

Allogen stamcelle­transplantasjon hos voksne

Siden 2015 er antall transplantasjoner økt samtidig som overlevelsen er forbedret og risikoen for komplikasjoner lavere.

Leder

Betre og tryggare allogen stamcelle­transplantasjon

Allogen stamcelle­transplantasjon er ei høgspesialisert behandling for pasientar som har få eller ingen behandlings­alternativ for kurasjon. Resultata vert stadig betre

Klinisk oversikt

Kronisk transplantat-mot-vert-sykdom

Kronisk transplantat-mot-vert-sykdom medfører kronisk inflammasjon og fibrose i forskjellige organer på grunn av feil regulering av donors immunceller.

Podkast

Vaksineusikkerhet blant innvandrere under pandemien

I Norge har covid-19-vaksinasjonsdekningen vært lavere blant innvandrere. Hvorfor er det sånn?

Originalartikkel

Vaksineusikkerhet blant innvandrere under covid-19-pandemien

Studien avdekket at det var flere ulike faktorer som påvirket innvandrere til å bli usikre på om det var trygt å vaksinere seg. 

Debatt

Vi må bry oss om delirium

Andelen eldre i befolkningen øker, og mange av disse har høy risiko for utvikling av delirium ved sykehusinnleggelse. Vi bør i større grad ta i bruk de nasjonale retningslinjene for delirium.

Legelivet

Sykehusledernes vanskelige balansegang

Balansegangen mellom kvalitet på pasient­behandlingen, fagfolks engasjement og virksomhetens økonomiske rammer krever kontinuerlig oppmerksomhet fra ledelsen.

Kort kasuistikk

Arterielt spinalt infarkt

En pasient fikk akutte nakkesmerter og venstresidig armparese. Kompresjon av cervikale nerverøtter ble først ansett som sannsynlig årsak, men forløp og MR-funn ga etter hvert mistanke om en annen etiologi.

Legelivet

Distriktslegevakt – en piggfri roadmovie

Som studenter forberedte vi oss til å bli leger, men i distriktsturnus ble vi plutselig sjåfører.

Kvinnedagen

Leder

Hvordan står det til med kvinners helse?

Normalisering og bagatellisering av kvinners livs- og helseutfordringer bidrar til kunnskapshull og mangler i forskning og behandlingstilbud.

Kronikk

Ny og nyttig screening for preeklampsirisiko

En utvidelse av screeningprogrammet for gravide i første trimester er vurdert som helse­økonomisk lønnsomt og kan forhindre alvorlig sykdom og død.

Intervju

Kvinnesak og kvinnehelse

Berit Schei ble lege for å redde barn i Afrika, men i kvinnekampen lot hun seg overtale til å bli gynekolog.

Leder

Norsk abortlov til hinder for nye retningsliner

I mars 2022 kom Verdas helseorganisasjon med nye retningsliner for abort. Desse bryt med den nesten 50 år gamle norske abortlova.

Leder

Helsekommunikasjon når usikkerheten er høy

Når graden av risiko er uviss og folk mangler kunnskap, er folks tillit til beslutningstakerne utslagsgivende. Tillit skapes best i åpen kommunikasjon med dem det gjelder.

Laget av Ramsalt med Ramsalt Media