Minileder

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Leder

Kommentarer

May Brit Lund
Atle Fretheim
Martin Flatø

Rettelser

Vigdis Andreassen
Bjørn Waagsbø
Hege Salvesen Blix

Debatt

Espen Skarstein Kolberg
Trond Olav Skjerve Madsen
Pål-Didrik Hoff Roland
Einar Kinge
Thomas Glott
Ola H. Skjeldal
Silja Skogstad Tuv
Tormod Karlsen Bjånes
Kristin Nordal

Kronikk

Espen Gamlund
Karl Erik Müller
Amalie C. Solberg
Carl Tollef Solberg

Fra andre tidsskrifter

Kristoffer Brodwall

Originalartikler

Helle Kristine Skjerven
Anders Skyrud Danielsen
Ellen Schlichting
Kristine Kleivi Sahlberg
Solveig Hofvind
Svetlana Skurtveit
Vidar Hjellvik
Solveig Sakshaug
Petter C. Borchgrevink
Børge Myrlund Larsen
Thomas Clausen
Eva Skovlund
Emilie Elise Heggen
Marte Handal

Noe å lære av

Erik Hansen Aslaksen
Kristian Engeseth
Dag Jacobsen
Maren Cecilie Strand

Kort kasuistikk

Eirik Hovland Søreide
Jakob Ravn

Medisinen i bilder

Helge Danielsen

Medisin og tall

Fra laboratoriet

Erik Wilhelm Vinnes
Torunn Oveland Apelseth
Torgeir Storaas

Intervju

Christina Svanstrøm

Essay

Stig Heskestad

Legelivet

Marte Syvertsen

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Synne Lofstad

Ph.d.-disputaser

Minneord

Drude Fugelseth
Sissel Reinlie
Jens A. Mørch
Knut Boe Kielland

Aktuelt i foreningen