Utvalg for menneskerettigheter er i gang med arbeidet

Samfunnspolitisk avdeling Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens nye menneskerettighetsutvalg skal jobbe for å forebygge og følge opp menneskerettighetsbrudd. Utvalget skal også øke forståelsen for sammenhengen mellom helse og menneskerettigheter.

Under fjorårets landsstyremøte ble det vedtatt å opprette et menneskerettighetsutvalg. Under Legeforeningens digitale landsstyremøte 2020, ble tilbakemeldingene på hvordan utvalget burde innrettes, diskutert. Innrettingen på utvalget ble enstemmig vedtatt.

Utvalget består av Marit Halonen Christiansen i Norsk overlegeforening, Bente Brannsether Ellingsen i Norsk barnelegeforening, Dragan Zerajic i Allmennlegeforeningen, Kristin Hovland i Oslo legeforening, Katarina Nordeng i Yngre legers forening og Inger Marie Fosse i Norsk samfunnsmedisinsk forening.

Utvalget er allerede i gang med sitt arbeid, og har sammen med Legeforeningens president, Marit Hermansen, sendt brev til Utenriksdepartementet om situasjonen i Moria-leiren etter brannen 8. september.

Anbefalte artikler