Rettelse: Dårlig antibiotikabehandling, prisverdig åpenhet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1417.

  I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1417 skal det stå: Andreassen og medarbeidere skal ha honnør for at de offentliggjør en rapport … Videre skal det stå: Andreassen og medarbeidere beskriver en slik revisjon … og Andreassen og medarbeidere påpeker at overdiagnostikk av penicillinallergi bidro til feil bruk av antibiotika.

  Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media