Rettelse: Dårlig antibiotikabehandling, prisverdig åpenhet

Dag Berild Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1417.

I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1417 skal det stå: Andreassen og medarbeidere skal ha honnør for at de offentliggjør en rapport … Videre skal det stå: Andreassen og medarbeidere beskriver en slik revisjon … og Andreassen og medarbeidere påpeker at overdiagnostikk av penicillinallergi bidro til feil bruk av antibiotika.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler