Statsbudsjettet 2021: 100 permanente LIS1-stillinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I en lekkasje fra statsbudsjettet for 2021 ble det allerede 1. oktober klart at regjeringen foreslår å bevilge 26,5 millioner kroner til å opprette 100 LIS1-stillinger.

  GJENNOMSLAG: Legeforeningen, Yngre legers forening og Norsk medisinstudentforening har lenge jobbet for å øke antallet LIS1…
  GJENNOMSLAG: Legeforeningen, Yngre legers forening og Norsk medisinstudentforening har lenge jobbet for å øke antallet LIS1-stillinger. Illustrasjonsfoto: Thomas Eckhoff/Legeforeningen

  – Kommunene er helt avhengige av å rekruttere leger i den krisen vi står i. Derfor er det svært gledelig at regjeringen nå styrker opplæringen både i sykehusene og i kommunehelsetjenesten, sier Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høyre, i en kommentar til NTB.

  Regjeringen opprettet 100 midlertidige LIS1-stillinger fra og med høsten 2020 for at tjenestene skal være bedre rustet i koronasituasjonen. Den midlertidige økningen forskutterer dermed den permanente økningen i antallet utlyste stillinger som skjer fra høsten 2021, opplyser regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF.

  – Det er langt flere som søker på disse stillingene enn det er stillinger tilgjengelig. Det viser behovet for denne styrkingen, både for legene selv og for kompetansenivået i de ulike delene av helsetjenesten vår, sier Geir Jørgen Bekkevold, leder av helsekomiteen på Stortinget og helsepolitisk talsperson for KrF.

  – Gledens dag

  – Gledens dag

  Legeforeningen, Yngre legers forening (Ylf) og Norsk medisinstudentforening (Nmf) har lenge jobbet for å øke antallet LIS1-stillinger. Kristin Utne, leder i Yngre legers forening, betegner dagen budsjettlekkasjen kom som en gledens dag for helsetjenesten.

  – Dette er et viktig skritt for å sikre at Norge dimensjonerer utdanningskapasiteten ut i fra det fremtidige spesialistbehovet, og ikke fortsetter å basere seg på import av spesialister fra andre land. Det er kjent spesialistmangel både i primær- og spesialisthelsetjenesten, og vi vet at kommunehelsetjenesten og sykehusene har et permanent behov for nyutdannede leger, sier hun til yngreleger.no.

  Også Håvard Ulsaker, leder i Nmf, gleder seg stort over økningen.

  – 100 nye LIS1-stillinger vil gjøre at flere unge leger kommer i gang med sin spesialistutdanning og kan bidra, sier han.

  Målet er 200

  Målet er 200

  Kristin Utne understreker at de 100 nye LIS1-stillingene er et resultat av godt samarbeid innad i Legeforeningen, tydelig kommunikasjon utad og grundige analyser.

  – Mange skal ha takk for at saken har fått politisk oppmerksomhet, sier hun.

  Både Legeforeningen og Helsedirektoratet har lenge ment at det trengs 200 flere LIS1-stillinger i Norge. I statsbudsjettet for 2020 ble det klart at det skulle komme 38 nye LIS1-stillinger i Helse Nord. Med de 100 nye stillingene, er man dermed godt på vei mot målet på 200.

  – Vi gir oss ikke før vi har sikret 200 nye LIS1-stillinger totalt, men vi er glade for å være på rett kurs, avslutter Kristin Utne til yngreleger.no.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media