Rettelse: Bruk av ciprofloksacin ved et lokalsykehus

Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø, Hege Salvesen Blix Om forfatterne
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140: 1463–5.

I Tidsskriftet nr. 14/2020, s. 1463 og 1465 skal forfatterrekkefølgen være: Vigdis Andreassen, Bjørn Waagsbø, Hege Salvesen Blix.

Vi beklager feilen, den er rettet på nett.

Anbefalte artikler