Minileder

Forside

Les mer om

Fra redaktøren

Leder

Vibeke Juliebø
Tuva Stranger Mjønes

Kommentarer

Geir Joner

Rettelse

Debatt

Guri Hagberg
Anne Cathrine Berg
Tommy Skar
Marius Myrstad
Håkon Ihle-Hansen
John Gunnar Mæland
Lasse Pihlstrøm
Knut Mork Skagen
Gunnar Kvåle
Christine Gaarder
Thomas Geisner
Stig Eggen Hermansen
Bent Åge Rolandsen
Tone Margrethe Saxebøll Slåke
Torben Wisborg

Kronikk

Fra andre tidsskrifter

Kristoffer Brodwall
Lise Skogstad Loftsgaard

Originalartikler

Pål Surén
Inger Johanne Bakken
Svetlana Skurtveit
Marte Handal
Ted Reichborn-Kjennerud
Camilla Stoltenberg
Liv Irene Nøstvik
Bernhard Weidle
Julie Synnøve Arnesen
Knut Henrik Strøm
Kaare Harald Bønaa
Rune Wiseth
Sander Kvammen Fimland
Andreas Sorte Kjenås
Karin Isaksson Rø
Margrethe Aase Schaufel

Oversiktsartikkel

Ludvik Saxhaug Solnør
Øystein Stenerud Skeie
Olav Spigset
Lars Slørdal

Noe å lære av

Hilde Jensvoll
Marie Falkenberg Smeland
Heidi Tiller
Øystein Lunde Holla
Trine E. Prescott
Anders Vik

Kort kasuistikk

Marie Alnæs
Knut Olav Melle

Medisinen i bilder

Kristian Kolnes
Thomas Kleinrath
Naohisa Kamiyama

Medisin og tall

Fra laboratoriet

Bente Fjeld
Åshild A. Sudmann-Day
Runa Marie Grimholt
Olav Klingenberg

Intervju

Legelivet

Språkspalten

Magne Nylenna

Tidligere i Tidsskriftet

Julie Didriksen

Anmeldelser

Fredrik Winsnes
Christoffer Annerstedt

Ph.d.-disputaser

Minneord

Joakim Aanesen
Annette Bergene Holm
Hilde Bjørndal
Camilla Grønli
Tone Hegna
Tone Hovda
Siri Lande
Carina Lindfors
Nina Podhorny
Linda Romundstad
Tone-Regine Sauve
Helle Skjerven
Åse Tangerud
Harald Aarset
Trine Brevig
Bettina Casati
Karin Collett
Christian Lycke Ellingsen
Friedemann Leh
Lisbet Sviland

Aktuelt i foreningen