Forside nr. 17/2019

Artikkel

Illustrasjon © Mariana Malhão

Til behandling av astma benyttes flere ulike medisiner. Blant disse er β2-agonister til inhalasjon, som har vært assosiert med økt dødelighet siden de ble introdusert i 1960-årene. Fra århundreskiftet har bekymringen primært vært knyttet til de langtidsvirkende β2-agonistene. I en oversiktsartikkel i denne utgaven av Tidsskriftet presenteres dokumentasjonen ved bruk av slike medikamenter, med fokus på bekymringen om økt dødelighet.

Astma rammer vår evne til å puste fritt. Hindres vår frie respirasjon, kan det utløse angst.

– Så det er ganske forstyrrende å vite at kuren også kan være skadelig, sier kunstner Mariana Malhão. Hun bruker slyngede former og kontrast mellom transparente og opake farger for å illustrere luft som strømmer og opplevelsen av angst når luften blir borte. Bildet representerer en ond sirkel av problem og kur. Flere av Malhãos arbeider kan sees på www.marianamalhao.com.

Anbefalte artikler