St. Olavs Orden tildelt professor Tore Kristian Kvien

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Kvien mottok utmerkelsen for sin innsats innen revmatologi.

Tore K. Kvien tok sin doktorgrad på barnerevmatologi i 1986. Deretter valgte han å satse videre på voksenrevmatologi og begynte som overlege på revmatologisk avdeling på Diakonhjemmet Sykehus i 1986. Siden 1994 har han vært avdelingssjef ved avdelingen.

Kviens mål har hele tiden vært at forskningen ved revmatologisk avdeling skal bidra til bedre pasientbehandling og være helt i front når det gjelder å ta i bruk nye behandlingsmuligheter og behandlingsstrategier.

Tore K. Kvien beskrives som en person som har satt tydelige spor etter seg på sykehuset og vært med å utvikle det revmatologiske fagfeltet, til glede både for pasientene, fagmiljøet og sykehuset. Han har bygget opp en stor tverrfaglig forskningsvirksomhet på revmatologisk avdeling og også løftet forskningskompetansen på hele sykehuset gjennom sin rolle som leder av forskningsutvalget.

Anbefalte artikler