Fagstyret inviterer til internasjonal dag

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har et stort, internasjonalt engasjement. Derfor inviterer fagstyret til internasjonal dag på Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen, onsdag 4. desember.

  ENGASJERT: Jannicke Mellin-Olsen, president for verdensføderasjonen for anestesileger, skal holde foredrag om ulik tilgang…
  ENGASJERT: Jannicke Mellin-Olsen, president for verdensføderasjonen for anestesileger, skal holde foredrag om ulik tilgang til helsehjelp. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen.

  Leger har mulighet til å påvirke internasjonalt gjennom å sette fokus på hvordan hendelser og politiske avgjørelser innvirker på helsen til befolkningen verden over.

  Under internasjonal dag på Gardermoen inviteres deltakerne til å drøfte viktige, dagsaktuelle temaer. To tredjedeler av verdens befolkning har ikke tilgang til trygg anestesi og kirurgi. Dette tar fire ganger så mange liv som HIV, malaria og tuberkulose til sammen. Likevel er dette ukjent for beslutningstakere og folk flest. Jannicke Mellin-Olsen, president for verdensføderasjonen for anestesileger, skal holde foredrag om denne skjevfordelingen i tilgang til helsehjelp. Hun vil legge frem noen av erfaringene med å arbeide politisk med dette saksområdet.

  Allmennmedisin i verden

  Allmennmedisin i verden

  Marte Kvittum Tangen, leder i Norsk forening for allmennmedisin, skal holde innlegg på vegne av Anna Stavdal. Stavdal er president i verdensorganisasjonen Wonca, et verdensomspennende fagnettverk for allmennleger. Kvittum Tangen vil snakke om hvorfor en sterk primærhelsetjeneste er viktig for å oppnå universal helsedekning, og hva norske allmennleger kan bidra med på dette området. Også primærhelsetjenesten i Norge sammenlignet med andre land, samt verdien av individuelle relasjoner mellom lege og pasient over tid, skal diskuteres.

  Utdanning, krig og klimaendringer

  Utdanning, krig og klimaendringer

  Den internasjonale dagen vil også inneholde en bolk om europeisk utdanning – med erfaringsutveksling på ulike aspekter ved de ulike utdanningene. Spesialistutdanning i Europa skal diskuteres, samt allmennmedisin i Europa.

  Kjartan Olafsson, styremedlem i den Europeiske allmennlegeforeningen UMEO, skal holde innlegg om sistnevnte tema. UMEO representerer 29 land og dekker en medlemsmasse på nær en halv million. Foreningen arbeider med politiske spørsmål som angår allmennmedisinens vilkår i Europa og særlig i EU/EØS-systemet. En viktig kampsak for UMEO er, og har vært, å sørge for at allmennmedisin blir anerkjent som spesialitet på lik linje som de øvrige spesialitetene. Foreningen er engasjert i grenseområdet mellom fag og politikk.

  Helse under krig og konflikt, med tema som seksuell og kjønnsbasert vold og barn og krig, vil også diskuteres under den internasjonale dagen. Klimaendringer – og hvordan disse tar liv – står likeledes på programmet.

  En viktig del av fagstyrets internasjonale dag er erfaringsutveksling og nettverksbygging mellom deltakerne.

  Påmeldingsfrist for å delta på internasjonal dag er 29. november. Ønsker du å delta, kan du melde deg på via legeforeningen.no/kurs.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media